Konkurs – wygraj książkę ZAKOŃCZONY

MĘŻCZYŹNI POMOGLI IM ODZYSKAĆ DLA POLSKI NIEPODLEGŁOŚĆ. ALE TO ONE ZAPEWNIŁY RZECZPOSPOLITEJ PRZETRWANIE.

Kraj wyniszczony wojną…

…jakiej świat jeszcze nie widział. Miliony rodzin żyjące w skrajnej biedzie. Galopujące ceny, fałszerze żywności i oszuści żerujący na ludzkiej krzywdzie. Poznaj odarte z kłamstw i mitów oblicze niepodległej Polski. II Rzeczpospolita też była polem walki, a nowym frontem okazały się kuchnie, spiżarnie i miejskie targi.

Recenzja książki TUTAJ

 

KONKURS ZAKOŃCZONY

Zwycięzcy:

Dominika Zawadzka

Lidia Pisz

Aneta Badura

Zwycięzcy zostali powiadomieni mailowo i telefonicznie.

ZASADY KONKURSU

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest  Feszyn.com. 

Sponsor nagród: Ciekawostki Historyczne

2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi wżycie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

3. Konkurs odbywać się będzie od 08 listopada do 20 listopada 2017 r. Do północy. Wyniki zostaną opublikowane do 30 listopada na portalu Feszyn.com

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin oraz osoby im najbliższe.

2. Aby przystąpić do Konkursu należy, na adres info@feszyn.com przesłać odpowiedź na pytanie:

“Jaka jest najlepsza rada, jaką udzieliła Ci starsza osoba?”

Oraz:

a) Imię i nazwisko

b) nr telefonu – tylko do wiedzy organizatorów

c) Temat maila „Konkurs – Dwudziestolecie od kuchni”

d) Minimum 5 zdań. Maksymalnie 15 zdań. 

III. OCENA UCZESTNIKÓW

1.Oceniane są przede wszystkim: pomysłowość i kreatywność.

2. Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 odpowiedź.

IV NAGRODY

1. Do wygrania dla trzech osób książka „Dwudziestolecie od kuchni – kulinarna historia przedwojennej Polski” Aleksandray Zaporutko-Janickiej

2. Nagroda zostanie dostarczona na wskazany adres do korespondencji zwycięzcy w ciągu 30 dni na koszt sponsora nagród. 

3. Zwycięzcy o wygranej zostaną poinformowani telefonicznie i mailowo.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz publikacji wyników Konkursu

3. Przekazane na Konkurs dane osobowe Uczestników, będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz.883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883).

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.


Komentarze

komentarze

PODZIEL SIĘ