Konkurs – do wygrania książki “Motywator Dietetyczny”

Jeżeli zastosujesz dietę z odpowiednim wyprzedzeniem, schudniesz. Wejdziesz do wymarzonej sukienki, ale potem, jedząc tak jak wcześniej, wrócisz do swojej wagi. Powiesz wtedy: „Beznadziejna ta dieta, efekt jojo, że hej!”. I tu jest haczyk. Zmiana wagi to nie tylko dieta, to zmiana nawyków żywieniowych. Jeżeli chcesz już zawsze wchodzić do tej sukienki, być fit, to musisz zmienić myślenie. Podejść do tematu ODPOWIEDZIALNIE! „Twój los zależy od twoich nawyków” powiedział Brian Tracy. Jeżeli twoim nawykiem jest codzienna kawa z ciasteczkiem, wiesz jakich rezultatów możesz się spodziewać z czasem. Nie udawaj wtedy zaskoczonej. Jeżeli ćwiczysz i jesz zdrowo, możesz się spodziewać dobrego samopoczucia i sprawnego ciała. Więcej informacji TUTAJ

okladka.cdr

ZWYCIĘZCY

Iwona Kliszcz
Elżbieta Świtulska

 

ZASADY KONKURSU

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest portal, portal Feszyn.com

 2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi wżycie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

3. Konkurs odbywać się będzie od 17 listopada do 24 listopada 2016 r. Do północy. Wyniki zostaną opublikowane do 28 listopada na portalu Feszyn.com

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin oraz osoby im najbliższe.

2. Aby przystąpić do Konkursu należy, na adres info@feszyn.com przesłać odpowiedź na pytanie: “Co motywuje Cię do zmiany diety?” 

Prześlij na maila także imię i nazwisko oraz nr telefonu.

a) temat maila „Konkurs MOTYWATOR DIETETYCZNY”

III. OCENA UCZESTNIKÓW

1.Oceniane są przede wszystkim: pomysłowość, i kreatywność.

2. Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 odpowiedź. 

 

IV NAGRODY

1. Do wygrania dla dwóch osób książka “Motywator dietetyczny – doceń swoje piękno” Barbary Lech

 V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz publikacji wyników Konkursu

3. Przekazane na Konkurs dane osobowe Uczestników, będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz.883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883).

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.


Komentarze

komentarze

PODZIEL SIĘ