Regulamin

 

§1
Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Portalu Feszyn.com a w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Portalu www.feszyn.com

2. Portal Feszyn.com jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie.

3. Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz Feszyn.com a prawa do jego elementów tekstowych, video, audio, graficznych, animacji, zdjęć, aplikacji i baz danych („Części Portalu”) są zastrzeżone na rzecz Portalu lub odpowiednio na rzecz osób trzecich, których materiały na podstawie współpracy z Portalem są publikowane na stronach Portalu. Zarówno Portal, jak i każda z jego Części podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo.

4. Użytkowanie Portalu Feszyn.com jest równoznaczne z bezwarunkowym zaakceptowaniem poniższych warunków.

REGULAMIN
Należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin określający w szczególności warunki korzystania z Portalu Feszyn.com, prawa i obowiązki Portalu Feszyn.com, oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony Danych Osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Portalu Feszyn.com z tytułu świadczenia usług.

PORTAL Feszyn.com
Należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem www.feszyn.com, którego jedynym właścicielem jest Portal Feszyn.com

UŻYTKOWNIK
Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która poprzez akceptację Regulaminu  uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Portal Feszyn.com

ADMINISTRATOR PORTALU
Należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez Portal Feszyn.com , odpowiedzialne za prowadzenie Portalu Feszyn.com, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.
§2
Zawartość Portalu

1. Portal będzie rozwijał funkcjonalność strony internetowej, co oznacza także utworzenie nowych działów oraz podserwisów.

2. Portal zobowiązuje się do dbałości o wysoki poziom merytoryczny strony internetowej. Celem jest stworzenie i rozwijanie wiarygodnego źródła informacji w zakresie tematyki dla kobiet ( moda, ślub, kultura, dom, artykuły itp.), oraz promowanie firm z tych branż, również poprzez ciekawe Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.
§3
Ogólne zasady korzystania z treści zamieszczanych na Portalu

1. Portal nie odpowiada za:

 • nieścisłości w informacjach podawanych na stronie internetowej, jeżeli wynikają one z nieścisłości lub nieprawidłowości materiałów źródłowych na podstawie których powstała informacja na Portalu,
 • treść Wpisów zamieszczanych na Portalu przez Użytkowników (w szczególności ich prywatne opinie, poglądy, stanowiska).

2. Materiały poradnikowe nie mogą być traktowane jako porady, a jedynie jako opinie osób je wyrażające. W związku z tym Portal nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skutki zastosowania przez Użytkowników do tych opinii.

§4

1 Korzystanie z jakichkolwiek Treści i materiałów zawartych na Portalu, nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do Treści oraz baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności:

 • dokonywanie w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego Części,
 • rozpowszechnianie, w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w mediach oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie publikowanych na stronach Portalu Treści,
 • pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z Treści i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z Treści lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Portalu oraz podmiotów, których Treści lub bazy danych – na podstawie współpracy z Portalem – są udostępniane na stronach Portalu.

2. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych na stronach naruszających prawo, reklamujących jakiekolwiek produkty bądź usługi (prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje).

 

§5
Odpowiedzialność

1. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za:

 • formę i Treść informacji nie pochodzących od Redakcji Portalu a zamieszczanych przez Użytkowników w komentarzach oraz publikowanych w innych, przeznaczonych do tego celu miejscach Portalu (np. Kontach Użytkowników),
 • formę i Treść informacji oraz materiałów mających charakter komercyjny, zamieszczanych na Portalu a pochodzących ze źródeł zewnętrznych,
 • jakość usług oferowanych przez firmę internetową, obsługującą Użytkownika oraz jakość sprzętu komputerowego posiadanego przez Użytkownika (np. łatwość połączenia z Internetem, związaną z przepustowością łącza, ale także sprzętem posiadanym przez Użytkownika, niewłaściwą konfiguracją sprzętu komputerowego Użytkownika, utratę danych związaną z awarią sprzętu komputerowego Użytkownika, itp.),
 • konsekwencje i szkody związane z jakością i awariami połączeń telefonicznych, sieci energetycznych oraz działalnością innych Użytkowników, itp.,
 • brak funkcjonowania lub niepełne funkcjonowanie Portalu związane z awariami oraz technicznymi czynnościami pielęgnacyjnymi (np. konserwacją sprzętu, aktualizacją używanego oprogramowania, itp.). W szczególności Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za działania firm trzecich, które zapewniają obsługę techniczną Portalu (np. odpowiadają za zasilanie serwera, dostęp do sieci Internet, itp.),

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami na Portalu, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

3. Portal wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Redakcji Portalu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego funkcjonowania sieci, w szczególności szkody powstałe w efekcie przerw w dostępie do sieci, błędów systemu komputerowego, uszkodzenia lub wprowadzenia wirusa do sprzętu komputerowego lub innego urządzenia w związku z dostępem do Portalu.

 

§7

Polityka Prywatności

1. Polityka prywatności dla Google AdSense

 • Na portalu  Feszyn.com pojawią się reklamy z sieci reklamowej Google AdSens.  Reklamy te, będą dobierane adekwatnie do tematyki portalu Feszyn.com.  Portal dokona wszelkich starań, aby reklamy były w pewien sposób dopasowane do treści jakie będą znajdowały się na portalu. Abyśmy mogli osiągnąć ten cel i aby efekt był odpowiedni Google  korzysta z informacji na temat Twoich wizyt na naszym portalu oraz na innych stronach www.
 • Portal Feszyn.com  nie gromadzi, żadnych danych których posiadanie mogłoby naruszyć czyjąś prywatność.
 •  Więcej informacji TUTAJ

2. Polityka prywatności dla Google Analytics

 • Portal Feszyn.com  wykorzystuje Google Analytics, za pomocą której można dokonać konkretnej analizy  dotyczącej ruchu na naszym portalu. Google AdSense usługa Google Analytics korzysta z plików cookies. Są one zapisywane na komputerze jako pliki tekstowe. Dzięki temu możemy odpowiednio zbadać i przeanalizować  popularne strony na naszym portalu.
 •  Pozyskane w ten sposób dane oraz numer IP  będą dostępne dla firmy Google. Dzięki temu Google szybciej i łatwiej ocenia  sposób korzystania z portalu, dzięki czemu może stworzyć raporty w postaci statystyk portalu.
 •  Firma Google  jeśli zaistnieje taka potrzeba może dane przekazać osobom trzecim.
 • Google zobowiązuje się do niełączenia adresu IP użytkowników z innymi informacjami, które są w posiadaniu firmy.
 • W każdym  momencie użytkownik może zrezygnować z zapisywania plików cookies. Wystarczy na własnym komputerze zmienić ustawienia przeglądarki internetowej.
 • Warto zwrócić uwagę na to, że wyłączenie cookies może być przyczyną pojawienia się błędów.

Korzystając z tej strony akceptujesz powyższe informacje oraz jesteś świadom przetwarzania przez Google informacji ruchu, jaki generujesz.

§8 Prawa Administratora

1. Administrator Portalu może usunąć:

 • wpisy zawierające treści niewłaściwe lub niezgodne z tematyką Portalu,
 • wpisy zawierające treści obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami.

2. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do:

 • odmówienia zamieszczenia informacji komercyjnej bez podania przyczyny,
 • edycji, usunięcia, zmiany, wyglądu i Treści lub zmiany sposobu działania Portalu oraz udostępnianych funkcjonalności bez podania przyczyny, ale ( jeśli jest to możliwe ) po uprzednim ogłoszeniu tego faktu na stronie Portalu,
 • częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do Portalu Użytkownikowi w przypadku naruszenia przez Niego niniejszego Regulaminu lub działań nie ujętych w Regulaminie lecz naruszającego ducha Regulaminu,
 • jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu bez konieczności uzasadnienia przyczyny takiej zmiany. Administrator Portalu zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio.

 

§9
Prawa Autorskie

1. Feszyn.com jest nazwą i znakiem towarowym chronionym prawem będącym własnością Administratora Portalu. Zabronione jest:

 • kopiowanie oraz przesyłanie zasobów Portalu,
 • udostępnianie w innych miejscach sieci Internet oraz rozpowszechniania za pomocą innych nośników informacji (papierowych, elektronicznych, audiowizualnych itp.) materiałów publikowanych na łamach Portalu www.feszyn.com

Użytkownik publikujący na Portalu Treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem Portalu z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z Portalu) tych Treści.

§10 POLITYKA COOKIES

Drogi Użytkowniku Internetu,

ta strona internetowa zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku Twojej przeglądarki internetowej (np. Firefox, Internet Explorer, Chrome) na Twoim koncie użytkownika komputera (lub telefonu), na którym łączysz się z Internetem, tzw. pliki cookie. Dzięki plikom cookie wykorzystywanym na tej stronie internetowej w systemach statystyk internetowych autor tego serwisu, wie jak wielu użytkowników na niego zagląda, co konkretnie czytają oraz co pomijają. Pozwala to stale ulepszać serwis. Dodatkowo pliki cookie wykorzystywane na tej stronie internetowej do poprawnego działania wtyczek społecznościowych, które pozwalają łatwo publikować wpisy z tego bloga na stronach serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Twitter czy Pinterest. Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć – zarówno dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki (Pamiętaj, że może to skutkować brakiem możliwości działania wybranych funkcjonalności stron internetowych).

 

 Jak wyłączyć pliki Cookie w Twojej przeglądarce?

 

Poniżej znajdują się instrukcje wyłączenia plików Cookie w popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli Twoja przeglądarka nie pasuje do żadnego z podanych poniżej opisów, poszukaj pomocy na stronie twórcy przeglądarki lub w jej pliku pomocy.

Google Chrome

 

Przeglądarka ta oprócz możliwości wyczyszczenia plików cookie pozwala przejrzeć szczegółowy opis funkcji prywatności przeglądarki.

Aby wyczyścić pliki cookies i inne dane przeglądania, kliknij na przycisk z trzema poziomymi kreskami, który znajduje się po prawej stronie paska adresu – z pojawiającego się menu wybierz „Narzędzia” a następnie „Wyczyść dane przeglądania”. Szczegółowy opis funkcji prywatności przeglądarki znajduje się pod linkiem „Więcej informacji”.

Mozilla Firefox

 

Ta przeglądarka udostępnia Ci możliwość określenia czy nie chcesz być śledzony poprzez pliki cookie w ogóle czy też chcesz usunąć określone pliki cookie konkretnych witryn internetowych.

Aby określić te ustawienia w menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” a w nich zakładkę „Prywatność”.

 

Microsoft Internet Explorer

Dzięki specjalnemu suwakowi możesz określić ogólny poziom swoje prywaności. Dodatkowo korzystając z przycisku „Witryny”, możesz decydować o ustawieniach dla konkretnych serwisów internetowych.

Aby określić te ustawienia w menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” a w nich zakładkę „Prywatność”.

Opera

 

Korzystając z przycisku „Opera” umieszczonego w lewym górnym rogu należy otworzyć menu oraz wybrać w nim „Ustawienia” a dalej opcję „Wyczyść historię przeglądania”. Dodatkowo znajduje się tam przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…”, który pozwala na bardziej zaawansowane zarządzanie opcjami dla poszczególnych stron internetowych.

Apple Safari

 

Korzystając z menu „Safari” wybierz „Preferencje” a w nim zakładkę „Prywatność”. Zakładka ta zawiera rozbudowane opcje dotyczące plików cookie.

Telefony komórkowe, tablety oraz inne urządzenia mobilne

Każdy rodzaj urządzenia mobilnego, może obsługiwać taką funkcjonalność w inny sposób zależnie od rodzaju urządzenia i wykorzystywanej platformy. Dlatego należy zapoznać się z ustawieniami prywatności w pliku pomocy, dokumentacji lub instrukcji obsługi danego urządzenia lub systemu operacyjnego.

§11
Postanowienia Końcowe

1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów związanych z funkcjonowaniem Portalu www.feszyn.coml strony sporu dołożą wszelkich starań, by rozstrzygnąć go na drodze polubownej. W przypadku braku dojścia do porozumienia sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora Portalu.

2. Dane i informacje udostępniane na Portalu służą wyłącznie celom rozrywkowym i informacyjnym. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Portalu, Redakcja Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych na Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników Portalu. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na Portalu ponosi Użytkownik. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników Portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.

3. W szczególności Portal nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do Portalu i błędów systemu komputerowego.

4. Portal jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.

5. Portal zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Portalu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Portalu.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.02.2013

 

§11
Kultura rozmowy i wypowiedzi na Portalu przez Użytkowników

1. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania na forum lub w komentarzach itp. kultury wypowiedzi i unikania wszelkiego rodzaju nagannych zachowań. Oceny wypowiedzi w sposób jednostronny dokonuje Administrator Portalu lub osoby przez niego wyznaczone.

Prosimy Cię:

 • nie przeklinaj, nie obrażaj i nie atakuj personalnie swoich rozmówców,
 • nie podszywaj się pod innych,
 • nie publikuj ogłoszeń ani reklam,
 • nie spamuj czyli nie zamieszczaj tej samej informacji w wielu miejscach,
 • nie publikuj wątków niezwiązanych z tematyką danego forum,
 • bądź wyrozumiały dla tych, którzy dopiero zaczynają. Jeśli chcesz zwrócić komuś uwagę, zrób to kulturalnie, najlepiej na adres prywatny. Staraj się doradzać innym, a nie wyśmiewać,
 • staraj się nie wklejać całych cudzych wypowiedzi lub artykułów – wystarczy je omówić lub podać link z odpowiednim komentarzem,
 • nie pisz WIELKIMI literami, bo w Internecie oznacza to, że krzyczysz. Nie nadużywaj także wykrzykników. Jeśli chcesz wyróżnić jakieś słowo lub zdanie, możesz użyć podkreślenia.Twoją sygnaturkę czyli podpis ogranicz do czterech linijek. Może zawierać np. imię i nazwisko lub peudonim, adres e-mail, ulubiony cytat. Jeśli w sygnaturce znajduje się obrazek, nie powinien być większy niż orientacyjna wysokość 4 linii tekstu.