Skaner PET

Skaner PET / CT, czyli hybrydowa diagnostyka obrazowa

W chwili wynalezienia promieni rentgenowskich trudno było przypuszczać, że w końcu dojdziemy do momentu, w którym będziemy mogli obrazować ciało człowieka na poziomie komórkowym. Taka jest właśnie obecna rzeczywistość diagnostyki obrazowej, która pozwala na monitorowanie molekularnych procesów komórkowych. Możliwe jest to za sprawą medycyny nuklearnej, która łącząc się z innymi technikami obrazowania – w przypadku skanerów PET/CT z tomografią komputerową, pozwala zajrzeć głębiej niż kiedykolwiek wcześniej.