Komunikacja wśród przedsiębiorczych kobiet

W dzisiejszym dynamicznym świecie przedsiębiorczość nie zna barier płciowych, a kobiety stanowią coraz silniejszą siłę napędową w biznesie. W tym kontekście, niezwykle istotną rolę odgrywa komunikacja wśród przedsiębiorczych kobiet. W miarę jak kobiety zdobywają coraz większą przestrzeń w światku biznesowym, umiejętność efektywnej komunikacji staje się kluczowym elementem budowania relacji, osiągania sukcesów i wpływania na otaczającą rzeczywistość. Wywiad z Eweliną Kiecana, skupi się na roli komunikacji w życiu zawodowym przedsiębiorczych kobiet, analizując zarówno wyzwania, jak i możliwości, jakie niesie ze sobą aktywne uczestnictwo w przepływie informacji.

Ewelina salwuk-Marko: Jakie są kluczowe umiejętności komunikacyjne niezbędne w dzisiejszym środowisku biznesowym?

Ewelina Kiecana: Wyróżniłabym 4 zasadnicze ogniwa komunikacji: ludzie, przekaz, kontekst, słuchający. W oparciu o te aspekty warto zadbać o następujące umiejętności: uważne słuchanie rozmówcy oraz rozumienie jego emocji i potrzeb, precyzyjne przekazywanie informacji, konstruktywne budowanie dialogu, umiejętność zadawania pytań, jasność i klarowność przekazu, umiejętność dostosowania stylu komunikacji do rozmówcy, a także do kanału komunikacyjnego. Myślę, że na jakość komunikacji wpływają też cechy takie jak: inteligencja emocjonalna, umiejętności negocjacyjne, kontrolowanie mowy ciała i tonu głosu, umiejętność budowania relacji z klientami czy zespołem.

Kobiety w świecie biznesu, w ostatnich latach mają znaczący wpływ. Czy widzisz różnice między komunikacją kobiet w świecie biznesu?

Tak, zdecydowanie nastąpił wzrost możliwości kobiet na płaszczyźnie biznesowej, za co możemy podziękować dotychczasowym działaniom feministek. Czy widzę różnicę w komunikacji kobiet w świecie biznesu? Na pewno, jest zauważalny wzrost poziomu komunikacji, pewności siebie, aparycji, charakteru, charyzmy, aczkolwiek uważam, że w dalszym ciągu w tym świecie biznesowym jest wiele kobiet mało charyzmatycznych, o dość prostym stylu komunikacji i niskiej inteligencji emocjonalnej. Wszystkie te czynniki są istotnie odczuwalne podczas dialogu. Ja osobiście wyższą jakość komunikacji dostrzegam w postawie i dialogu mężczyzn. Ich komunikacja jest bardziej dyplomatyczna, rzeczowa, jak również mają poczucie humoru, dystans i otwartość zarazem, czego kobietom ciągle brakuje.

Czy uważasz, że komunikacja werbalna i niewerbalna odgrywają równie istotną rolę? Jak można je skutecznie zrównoważyć?

Oczywiście, zarówno przekaz werbalny jak i niewerbalny ma istotne znaczenie. Chociaż czytałam, że stosunek komunikacji niewerbalnej do werbalnej wynosi 65% do 35%. Najlepszą metodą na osiągnięcie równowagi w obu rodzajach przekazu jest chyba po prostu ćwiczenie przed lustrem, na pewno doświadczenie w wielu rozmowach odgrywa tutaj ważną rolę, jak też kursy czy praca nad sobą ze specjalistą w tym zakresie. Warto starać się zachować spójność obu przekazów, tak by komunikaty niewerbalne nie przesłaniały tych werbalnych.

Czy kobiety w stosunku do innych kobiet biznesu inaczej posługują się komunikacją werbalną czy niewerbalną?

Wydaje mi się, że różnice są widoczne zarówno w komunikacji werbalnej, jak i niewerbalnej. U mężczyzn występuję standardowy uścisk dłoni, natomiast u kobiet mi tego brakuje. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o komunikację werbalną u kobiet pojawia się ton wyższości, dystans, nieufność, brak otwartości i szczerości, brak luzu, wiele rzeczy odbierają jako „atak”. Myślę, że brakuje koleżeństwa, które widać u mężczyzn. Nawet jeżeli komunikacja jest utrzymana w intonacji „miło, ciepło” – to nadal buduje się dystans. U kobiet  widoczna jest rywalizacja niejawna i poczucie zagrożenia, stąd buduje się jakiś bufor, który zapewnia „bezpieczną” izolację komunikacyjną. Ja to tak odbieram. W przypadku stricte komunikacji werbalnej jest ona różna, są kobiety, które potrafią wypowiadać się merytorycznie i dyplomatycznie, natomiast są też takie, które są niesmaczne w swojej komunikacji, dość proste, pretensjonalne, nieprecyzyjne, szukają problemów tam, gdzie ich nie ma. W ogóle zauważam, że kobiety często są w takim „trybie walki” i bycia w „energii pseudomęskiej”, to zaś wpływa na komunikację, która przestaje być przyjemna i interesująca. Mężczyźni rywalizują inaczej, mają wyższy poziom dyplomacji i operowania słowem, inną pewność siebie i charyzmę, a przy tym potrafią zejść na tematy prywatne, porozmawiać koleżeńsko i załatwić sobie między czasie swoje interesy. W przypadku kobiet, strzelają wyłącznie do swojej bramki lub nie strzelają wcale.

Ewelina Kiecana

Jakie strategie stosujesz, aby skutecznie komunikować się z różnymi typami osobowości w zespole?

Myślę, że w dużym stopniu komunikacja z różnymi typami osobowości zmienia się naturalnie: z żółtym od razu wchodzisz w śmieszki-heheszki, z czerwonym jest konkretnie, szybko i na temat, z zielonym jest miło, ciepło, spokojnie, kulturalnie, zaś z niebieskim szczegółowo, merytorycznie i analitycznie. Ja przejawiam wszystkie kolory osobowości w sobie, więc styl komunikacji zmienia mi się w zależności od osoby jakoś automatycznie lub nawet miesza się, w zależności od celu. Myślę, że w skutecznej komunikacji ważne jest nastawienie i nasze i tej drugiej strony oraz cel, do którego dążymy. Typ osobowości to jedno, a postawa jaką ktoś wobec nas reprezentuje to drugie. Tak, więc dla skutecznej komunikacji ważna jest ogólnie świadomość inteligencji emocjonalnej, zasad negocjacji, asertywność, znajomość facylitacji, empatia, otwartość na to, że każdy człowiek jest inny i w inny sposób tą komunikację buduje, umiejętność słuchania i szacunek wobec drugiego człowieka.

W jaki sposób umiejętności empatii wpływają na jakość komunikacji?

Empatia buduje uczciwość, akceptację i szacunek, zarówno wobec siebie, jak i innych osób. Dzięki niej słuchamy i mówimy z otwartością, zrozumieniem nawet w sytuacjach konfliktowych. Empatia wyrabia szacunek na różne perspektywy postrzegania, akceptację potrzeb innych, zrozumienie wartości drugiego człowieka i traktowania ich na równi z naszymi. Komunikacja empatyczna eliminuje język krytyki, ocen i osądów, wprowadza zaś obserwację, jasne wyrażanie potrzeb i umiejętność formułowania próśb, bez słownej agresji. Empatia to mówienie, ale też słuchanie w poszukiwaniu wspólnych rozwiązań i eliminowaniu przemocy. Myślę, że empatia pozwala nam budować zdrowe i wspierające relacje, stawiać granice, wyrażać siebie i rozumieć lepiej innych. Komunikacja empatyczna stawia na relacje, nie zaś na racje. 

Czy istnieją konkretne techniki komunikacyjne, które są szczególnie skuteczne w zarządzaniu konfliktami?

Jak najbardziej, są to techniki, które wszyscy doskonale znamy: aktywne słuchanie, asertywność, pytania otwarte, negocjacje, empatia. Do tego można dodać: zachowanie spokoju, unikanie osądzania, poszukiwanie wspólnego mianownika, utrzymywanie języka pozytywnego, wyznaczenie celów. Myślę, że warto podkreślić zachowania, jakich należałoby unikać, mianowicie: agresji, manipulacji, ignorowania problemu, wynoszenia na forum publicznym.

Jakie znaczenie przykładasz do umiejętności słuchania w procesie komunikacji?

Aktywne słuchanie należy do najistotniejszych umiejętności w komunikacji interpersonalnej. Polega na nastawieniu się na rozmówcę, dzięki czemu zapewniamy mu uwagę, akceptację i przestrzeń do wyrażenia siebie w pełni. To z kolei daje gwarancję naszemu rozmówcy, że jest naprawdę słuchany, a nie tylko słyszany. Przede wszystkim aktywne słuchanie wpływa na poczucie ważności rozmówcy, a to sprawia, że druga strona jest bardziej otwarta na dzielenie się wiedzą, pomysłami, usprawnieniami.  Całokształt procesu wpływa na jakość kontaktów międzyludzkich na każdej płaszczyźnie naszego życia, nie tylko w świecie biznesowym.

Czy uważasz, że technologie cyfrowe mają wpływ na jakość komunikacji interpersonalnej? Jak można dostosować się do tych zmian?

Komunikacja za pośrednictwem technologii cyfrowych odbiera nam możliwość czytania niewerbalnych sygnałów oraz interpretacji emocji rozmówcy. Porozumiewanie online jest mniej intuicyjne i pozbawione pewnych właściwości komunikacji międzyludzkiej. Myślę, że postęp technologiczny ma negatywny wpływ na jakość efektywnej komunikacji interpersonalnej, ponieważ powoduje zwiększenie dystansu społecznego, z płycenie relacji  oraz zmniejszenie satysfakcji komunikacyjnej. Relacje z otoczeniem stają się zaniedbywane, coraz bardziej widoczne są zjawiska: depresji w społeczeństwie, uzależnień od internetu, hejtu w sieci. Bardzo wygodne staje się tłumaczenie komunikatów internetowych, że przez brak intonacji doszło do nieporozumienia, miałem/łam coś innego na myśli. W celu dostosowania się do tych zmian, należy dbać o korzystanie zarówno z komunikacji online, jak i offline, świadomie rozwijać umiejętności komunikacyjne oraz ograniczyć używanie urządzeń elektronicznych. 

Ewelina Kiecana

Koordynator projektu telekomunikacyjnego POPC3. Posiada ponad 4-letnie doświadczenie w realizacji projektów w branży telekomunikacyjnej oraz we współpracy z partnerami biznesowymi. Absolwentka zarządzania projektami na Politechnice Warszawskiej oraz gospodarki przestrzennej na Politechnice Krakowskiej. Posiada certyfikaty: AgilePM, Prince2 oraz Facylitacji. 

Pomagam w realizacji projektów, nadzorze nad całym procesem projektu z uwzględnieniem kamieni milowych i harmonogramu, współpracy pomiędzy inwestorem a podwykonawcą/klientem, weryfikacji dokumentacji projektowej, tworzeniu raportów oraz protokołów odbioru.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ewelina-kiecana/

Facebook:

https://www.facebook.com/ewelina.kiecana

Instagram:

https://www.instagram.com/evelyn_kiecana/

Share

Podziel się swoją opinią

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Koniecznie przeczytaj!
Zarządzasz działalnością gospodarczą? A więc, z pewnością zauważyłeś, że sukces…