Fobia

Jesteśmy ludźmi. Człowiek to ciało i -jak twierdzi wielu- dusza. Ma słabe i mocne strony.