Fobia

Jesteśmy ludźmi. Człowiek to ciało i -jak twierdzi wielu- dusza. Ma słabe i mocne strony. Lęki, które nieustannie wypełniają jego umysł, problemy życia codziennego związane ze sferą materialną oraz uczuciową. Często bywa tak,  że w skrajnych sytuacjach  trwoga zmienia się w fobie.

Czym jest owa fobia ? Jest to paniczny strach przed czymś, co w realiach egzystencjalnych nie stanowi żadnego zagrożenia. Zaburzenie to może objawiać się atakami paniki, kołataniem serca, suchością w ustach oraz bladnięciem skóry. Nie można dokładnie sprecyzować przyczyny powodującej powstanie tego stanu. Jej podłoże przeważnie leży u podstaw psychicznych danego człowieka i u konkretnej osoby może to być zupełnie inny bodziec. Jednym z nich może być wysokość, innym traumatyczne przeżycia z dzieciństwa bądź małe pomieszczenie, można tak wyliczać bez końca… obrazgłówny

Powstało kilka teorii, mówiących o tym, gdzie w ludzkim ciele powstaje strach. Według neurologów z University of Washington tym ogniwem  jest obszar mózgu nazywany jądrem migdałowatym podstawnym bocznym, w którym łączą się sygnały o ruchach warunkowych i bezwarunkowych. Jak podaje Newsweek: „Gen odpowiadający za odczuwanie lęku odkryli amerykańscy naukowcy z Uniwersytetu Rutgersa w Piscataway, o czym poinformowali na łamach „Cell”. Zidentyfikowany gen odpowiedzialny jest za kodowanie tzw. statminy, czyli białka produkowanego w części mózgu zwanej ciałem migdałowatym. To tam zachodzą procesy odpowiedzialne za powstawanie strachu zarówno wrodzonego, jak i nabytego w wyniku złych doświadczeń.’’

Na świecie istnieje wiele fobii. Ich liczba jest tak duża, że utworzono kilka podgrup, do których kwalifikuje się dane zaburzenie, tj.:  sytuacyjne, związane z relacjami interpersonalnymi,  zwierzętami, ludźmi, chorobami, etc. Występuje również takie fobie, które można określić mianem, co najmniej dziwnych, są to m.in.:

  • Aerofobia – lęk przed powietrzem;
  • Aphanisis – lęk przed utratą własnej seksualności. U mężczyzn przeradza się w strach przed  utratą członka, u kobiet w lęk przed porzuceniem;
  • Blanchofobia – lęk przed śniegiem;
  • Dendrofobia- strach przed drzwiami;
  • Gefyrdrofobia – strach przed wchodzeniem na mosty;
  • Hydrofobia – wstręt do picia wody;
  • Onomatofobia- lęk przed słowem bądź imieniem;
  • Tafefobia – strach przed pochowaniem żywcem;

obrazek

Wiele osób, których dotyka problem fobii, usilnie próbuje się jej pozbyć lub zmniejszyć jej efektywność. Niestety w wielu przypadkach jest to proces długotrwały i skomplikowany. Jedna z najpopularniejszych metod jest bezpośrednie zmierzenie się ze swoim największym strachem, np. osoba, która cierpi na fobię społeczną powinna jak najczęściej występować przed publicznością, co prowadzi do stopniowego oswajania się z traumą oraz ograniczenia stresu. Istnieje wiele terapii, dzięki którym można pozbyć się fobii, jedną  nich jest „Fast Phobia Cure”. Twórcy tego programu twierdzą, że jego działanie jest błyskawiczne, bo już trzydzieści minut od rozpoczęcia. Należy wyobrazić siebie w sytuacji, kiedy po raz pierwszy znaleźliśmy się w stanie, w którym wystąpiła reakcja związana z fobią. Pacjent nie utożsamia się z bohaterem swoich myśli. Jest w filmie. Ogląda całą sytuację z boku. W pewnym momencie film się psuje i pojawia się śmieszna muzyka, a cały seans zostaje puszczony od tyłu. Jeśli reakcja jest śmiech a nie strach to znaczy, że terapia działa.

Fobia stanowi nieodłączny element ludzkiego życia. Jest swoistym rodzajem słabości, słabości, z którą należy walczyć.

Paulina Zbrzezna

Źródła zdjęć:
kwejk.pl,www.flickr.com

Share