Jaka jest rola logopedy nauce języka obcego?

Karolina Spałek logopeda

W dzisiejszym globalnym społeczeństwie umiejętność posługiwania się wieloma językami staje się kluczowym elementem sukcesu zawodowego oraz osobistego rozwoju. Wraz z rosnącym znaczeniem komunikacji międzykulturowej, nauka języka obcego przekształca się w istotny element edukacji. Jednakże, dla niektórych jednostek, proces przyswajania nowego języka może stanowić wyzwanie ze względu na różnorodne trudności językowe. W tym kontekście, rola logopedy w nauce języka obcego nabiera szczególnego znaczenia. Specjaliści ds. logopedii, zazwyczaj kojarzeni z pracą nad poprawą mowy i komunikacji, odgrywają istotną rolę w wspieraniu osób, które borykają się z trudnościami w przyswajaniu umiejętności językowych. Niniejszy wywiad z logopedą Karoliną Spałek, skupi się na głębszym zrozumieniu, jak logopeda może wpływać na proces nauki języka obcego oraz jakie korzyści płyną z profesjonalnego wsparcia w tej dziedzinie.
Jakie są najczęstsze problemy językowe, z jakimi spotykamy się podczas nauki języka obcego?

Karolina Spałek: Odpowiedź na to pytanie powinna odnosić się do konkretnego przypadku – osoby, która uczy się konkretnego języka. Jeśli mówimy o obcokrajowcu, który uczy się języka polskiego, największym problemem może się okazać wymowa typowych dla naszego języka ojczystego głosek: sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź. Dla kogoś, kto nie mówi po polsku wymówienie słowa „sztućce”, „Przemysław” czy „szczęście” będzie ogromnym wyzwaniem! W tym aspekcie problematyczny będzie również polski system językowy i próba zastosowania odpowiedniej  odmiany wyrazu w zdaniu(na przykład formy fleksyjnej). W przypadku uczenia się przez nas, Polaków, języka obcego, logopeda może być przydatny w pracy nad prawidłową wymową głosek i udzieli wskazówek dotyczących lepszej emisji głosu, aby mówić wyraźniej.

Jakie są najważniejsze umiejętności, jakie uczeń powinien zdobyć podczas zajęć z logopedą?

Uważam, że budowanie świadomości i poczucie własnego ciała jest tym, co każdy logopeda powinien nauczyć osobę, z którą współpracuje. Dzięki tej kompetencji, dzięki rozwijaniu świadomości, dużo łatwiej zapanować nad oddechem, łatwiej kontrolować ułożenie narządów artykulacyjnych. Zarówno w czasie pracy z dziećmi, jak i z dorosłym pacjentem zauważam, że gdy dostrzegają oni jak pracują ich mięśnie (język, wargi, policzki), to zdecydowanie szybciej osiągają efekty. Prawidłowy oddech, świadomy głos i brak wad wymowy przydają się nie tylko w codziennej rozmowie, ale także w nauce i komunikowaniu się w języku obcym.

Karolina Spałek Logopeda
Karolina Spałek, logopeda

Jakie są korzyści z nauki języka obcego przy wsparciu logopedy?

Zrzucenie lęku przed komunikowaniem się! Czasem ktoś boi się odezwać z obawy, że zostanie oceniony – to dzieje się bez względu na język, w którym się komunikujesz. Obawy, które mogą wynikać z posiadania wady wymowy, mowy zaciskowej – bez otwierania  ust, mowy nosowej czy po prostu – niewyraźnej, a także z powodu zacinania się – blokują wypowiedzi osób zarówno w ojczystym języku, jak i w języku obcym. Logopeda będzie wspierał ogólnie wymowę, nie tylko w języku, którego ktoś się uczy. Sytuację można też odwrócić – moje doświadczenie pokazuje mi, że jeśli ktoś ma wadę wymowy, to będzie ją miał w każdym z języków, których używa– chyba że inny system językowy nie posiada „trudnych” głosek.

Czy praca z logopedą jest skuteczna z różnymi poziomami zaawansowania w nauce języka obcego?

Bez względu na to, na jakim poziomie zaawansowania w języku obcym jesteś, w każdym momencie można rozpocząć pracę nad obszarami, o których wcześniej wspomniałam: nad oddechem, wymową, artykulacją, wyraźnością i płynnością w mówieniu. Grupą, którą języki obce mogą sprawiać trudność, mogą być dyslektycy – w ich przypadku można włączyć treningi słuchowe lub zastanowić się nad różnymi innymi, alternatywnymi formami uczenia się języka obcego.

Jakie są największe wyzwania, przed jakimi staje logopeda podczas takiej pracy?

Wada wymowy czy też problem z płynnym komunikowaniem się przyczynia się często do obniżonej samooceny, braku pewności siebie, co może przekładać się nie tyle na naukę języków obcych, ile na odwagę w komunikowaniu się. Ten brak pewności siebie może, niestety, przełożyć się u osoby uczącej się języków obcych, na cały proces związany z relacjami społecznymi – nawiązywanie kontaktu, podtrzymywanie rozmowy. To oczywiście może się dziać także w trakcie komunikowania się w ojczystym języku, ale w przypadku nowego systemu językowego, w którym jeszcze nie czujemy się pewnie – może to stanowić dodatkowe obciążenie.  Cenne, z tego punktu widzenia, będą wskazówki, jakie można przygotować dla nauczyciela języka obcego: informacja o rodzaju wady wymowy, jak ona może wpłynąć na wymowę nowopoznanych słów, oraz jak świadomość o tym problemie może wpłynąć na aktywność ucznia (w szczególności na tle klasy lub grupy). Innym wyzwaniem może być zrozumienie ucznia przez nauczyciela czy inne osoby przebywające w tej grupie.

Karolina Spałek Logopeda

Czy logopeda może pomóc uczniom z akcentem w języku obcym?

Jeśli uczysz się angielskiego, i oczekujesz od polskiego logopedy, aby nauczył Cię akcentu – źle szukasz. To zadanie nauczyciela angielskiego! Osobiście z resztą uważam, że ucząc się języka obcego mam prawo posługiwać się nim jak Polka, która uczy się języka obcego. Gdybyśmy mówili o dziecku dwujęzycznym, którego drugim językiem, wymagającym doskonalenia, jest język polski – wtedy rzeczywiście polski logopeda pomoże w uzyskaniu lepszej melodii mowy.

Czy istnieją jakieś narzędzia lub programy, które logopeda może zalecić uczniom na dodatkowe wsparcie w nauce języka obcego?

W przypadku dzieci, które uczą się języka obcego i które mają wady wymowy, zaleciłabym po prostu terapię logopedyczną, a także zadbałabym o zrozumienie problemu ze strony nauczyciela. W przypadku osób, które mają problem z pamięcią słuchową, problem ze słuchem fonemowym (trudności z różnicowaniem podobnie brzmiących słów) – zaleciłabym treningi pamięci słuchowej lub stymulacje słuchowe, które uwrażliwią i pomogą uporać się z trudnym obszarem, jakim będzie rozumienie ze słuchu.

Karolina Spałek logopeda

Karolina Spałek

Logopeda, neurologopeda, Instruktor Metody Butejki, trener emisji głosu. Od 2014 roku prowadzi w Tarnowskich Górach gabinety terapeutyczne, gdzie wspólnie z zespołem specjalistów osiąga sukcesy w terapii niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajmuje się również szkoleniem logopedów, terapeutów i nauczycieli na terenie całej Polski.

Jest autorką publikacji o charakterze logopedycznym, a także redaktorem portalu www.Logotorpeda.com, gdzie logopedia jest dostępna i zrozumiała dla rodzica.
www.karolinaspalek.pl

Share