Miłość w trzech składnikach

Chociaż każdy człowiek doświadcza w swoim życiu miłości, nie każdy potrafi ją zdefiniować. Ciężko jest wtłoczyć w ramy słowne coś tak niezwykłego, a jednocześnie codziennego. Definicja miłości, często zależy od subiektywnych odczuć danej osoby. Pomimo iż istnieje wiele jej rodzajów, np. miłość do rodziców, rodzeństwa, partnera, Boga, wszystkie mają coś wspólnego: na skalę miłości składa się głównie troska, bezinteresowna chęć czynienia dobra dla drugiej osoby oraz możliwość i chęć poświęcenia się dla niej.
Jednak chciałabym zwrócić szczególną uwagę na miłość romantyczną, która to wzbudza wiele kontrowersji i emocji. Jest również najczęstszym motywem poruszanym w filmach, gdzie często przedstawiana jest jako zwykłe uczucie. Ale czy na pewno możemy ją traktować w tak prostych kategoriach? Większość ludzi z pewnością odpowiedziałaby, że miłość, nie jest czymś, co można określić jako „proste”. Dlatego może warto zastanowić się, jakie czynniki składają się na miłość romantyczną. Tutaj pomocne będzie przedstawienie interesującej trójskładnikowej koncepcji, której autorem jest amerykański psycholog Robert Sternberg. Według tej koncepcji na miłość składa się : intymność, namiętność, zobowiązanie.

INTYMNOŚĆ

To łagodne, pozytywne uczucia i towarzyszące im działania wyrażające przywiązanie, bliskość i wzajemną zależność partnerów do siebie. Uczucia te wynikają z umiejętności komunikowania się, wzajemnego zrozumienia i wspierania. (Wojciszke, 2002)

NAMIĘTNOŚĆ

Jest konstelacją silnych emocji zarówno pozytywnych(zachwyt, tkliwość, pożądanie, radość) , jak i negatywnych (ból, niepokój, zazdrość, tęsknota) często z mocno uwydatnionym pobudzeniem fizjologicznym. Emocjom tym towarzyszy silna motywacja do połączenia się z partnerem. Dominującym elementem namiętności osób dorosłych są zwykle pragnienia erotyczne. (Wojciszke, 2002)

ZOBOWIĄZANIE

Oznacza decyzje i działania ukierunkowane na przekształcenie relacji miłosnej w trwały związek oraz na jego utrzymanie pomimo przeszkód. W udanym związku zobowiązanie jest zwykle najbardziej stabilnym składnikiem miłości. (Wojciszke, 2002).
W związkach partnerskich istnieją różne nasilenia powyższych czynników. Jeśli, Drodzy Czytelnicy, chcielibyście lepiej zrozumieć czym są owe składniki oraz dowiedzieć się jaki charakter ma Wasza miłość, zachęcam do rozwiązania kwestionariusza: Skale Intymności, Namiętności i Zobowiązania skonstruowanego przez Wojciszke (1995) na podstawie trójskładnikowej koncepcji miłości Sternberga.

instrukcja 90909

Po wykonaniu kwestionariusza, należy zsumować odpowiedzi, według poniższego klucza:

Na skalę Intymności składa się

suma punktów w odpowiedzi na pozycje : 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36. Średni wynik tej skali wynosi 69+/-3 punktów; wynik niski- poniżej 56 punktów, wynik wysoki – powyżej 82 punktów.

Na skalę Namiętności składa się

suma punktów w odpowiedzi na pozycje: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 33, 35. Średni wynik tej skali wynosi 67+/-4 punktów; wynik niski- poniżej 53 punktów, wynik wysoki – powyżej 81 punktów.

 

Na skalę Zobowiązania składa się

suma punktów w odpowiedzi na pozycje : 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34. Średni wynik tej skali wynosi 63+/- 5 punktów; wynik niski- poniżej 48 punktów, wynik wysoki- powyżej 78 punktów

Wszystkie normy dla osób przed 30. rokiem życia, opierające się na próbie N=370 badanych.

Bibliografia:
Wojciszke B., (2002), Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo naukowe SCHOLAR.

Aneta Cichońska

Share

Podziel się swoją opinią

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Koniecznie przeczytaj!
Lato już tuż, tuż... Czas rozejrzeć się za szałowymi butami!…