Świątynia Kobiet – jak uzdrowić swoją kobiecość i wzmocnić kobiecą moc!

Już w sierpniu kobiety z całej Polski, mogą spotkać się na wyjątkowym i nietuzinkowym wydarzeniu Świątynia Kobiet. Wydarzenie odbędzie się na Kaszubach przez cały tydzień, w dniach 19-26 sierpnia 2023 roku. Świątynia Kobiet skierowana jest do kobiet, które potrzebują kobiecego kręgu dla wzmocnienia swojej kobiecej mocy, czują, że ich kobiecość potrzebuje wyzwolenia i uzdrowienia. Podczas warsztatów prowadzonych przez Małgorzatę Kwietniewską i Grażynę A. Adamską, poznacie m.in dary swojej duszy, nawiążecie relacje z innymi kobietami, uwolnicie ciało i umysł. Zapraszam, do przeczytania wywiadu w tym temacie.

Ewelina Salwuk-Marko: Skąd pomysł na stworzenie wydarzenia dla Świątynia Kobiet?

Pomysł na stworzenie warsztatów dla kobiet pochodzi z potrzeby celebrowania i ucieleśniania kobiecości w sposób, który przekracza stereotypy i ograniczenia kulturowe. Wydarzenie jest skierowane do kobiet, które pragną rozwijać swoją kobiecość w bezpiecznym i wspierającym środowisku, korzystając z praktyk duchowych i medytacji. Jest to miejsce, gdzie kobiety mogą ćwiczyć, odkrywać i wyrażać swoją prawdziwą istotę, duchowość i moc, a także połączyć się z innymi kobietami w głębokiej siostrzanej więzi. W Polsce brakuje takich wydarzeń, które nie są typowym kręgiem kobiet, gdzie kobiety przegadują problemy, analizują, często retraumatyzując same siebie, ale są przestrzenią dla autentycznego odczuwania kobiecości, połączenia się ze swoim ciałem, z ciałami innych kobiecych inkarnacji, by głęboko poczuć znaczenie własnej kobiecości oraz docenić piękno także w innej kobiecie. Dzięki temu odnawia się poczucie bezpieczeństwa i zaufania do drugiej kobiety i kobiecości, co w dzisiejszym świecie zostało zachwiane, kiedy kobiety zaczęły wchodzić za bardzo w rolę i energie męskie.

Jaki jest główny cel i misja wydarzenia?

Głównym celem i misją wydarzenia jest ucieleśnianie kobiecości, czyli przejawianie i wyrażanie prawdziwej, autentycznej kobiecości w codziennym życiu. W Świątyni Kobiet uczestniczki nauczą się, jak być asertywne, wolne, emocjonalne, a jednocześnie w pełni oddane i niezwykle wrażliwe. Misją jest również pomoc kobietom w przezwyciężaniu emocjonalnych blokad i traum poprzez praktyki ucieleśnionej kobiecości i głęboką medytację. Dodatkowo, warsztaty te umożliwią uczestniczkom zrozumienie swojej misji i celu w życiu, nawiązanie głębokich relacji ze sobą i z innymi kobietami oraz uzdrowienie swojej kobiecości. Praktyki te pomogą kobietom uwolnić się od tego, co już im nie służy i żyć w pełni swoją prawdziwą istotą: miłością.

Kierujecie wydarzenie do kobiet, które potrzebują wzmocnienia swojej kobiecej mocy. Kobiet, które są odważne i nie boją się sięgać po to, czego chcą. Co wyniosą z tych warsztatów? Jakie nauki, możliwości?

Kierujemy to wydarzenie do wszystkich kobiet, a w szczególności tych, które właśnie tej odwagi do bycia sobą i cieszenia się z kobiecości nie mają. Które w trybie obowiązków matczynych, partnerskich albo pracowniczych, a nawet korporacyjnych, zapomniały o kontakcie ze swoim wnętrzem i celebrowaniu swojej kobiecości oraz ciała, jakie mają.

Warsztaty Świątyni Kobiet są wydarzeniem, które ma na celu głębokie zrozumienie i odkrycie kobiecej energii, a także mocno je wspiera. Uczestniczki mają okazję pracować nad sobą pod różnymi kątami, a wiedza i praktyki zdobyte podczas warsztatów przyniosą im wiele korzyści.

Świątynia kobiet

Oto najważniejsze nauki i możliwości, które mogą wynieść z warsztatów:

 • Zrozumienie swojego ciała i kobiecości: Warsztaty pozwolą uczestniczkom na głębokie połączenie z własnym ciałem i kobiecością, co dalej poprowadzi do uwolnienia kreatywności i poczucia bezpieczeństwa w swoim ciele.
 • Umiejętność radzenia sobie z emocjami: Praca nad emocjami jest kluczowym elementem warsztatów, co może pomóc uczestniczkom zrozumieć i lepiej radzić sobie z trudnymi uczuciami, jak również uwolnić skrywane traumy.
 • Zbudowanie zaufania: W czasie warsztatów kobiety zbudują silniejsze relacje z innymi uczestniczkami, co przyczyni się do stworzenia głębszego zaufania do innych kobiet, a przede wszystkim do samej siebie.
 • Samorozwój i samouzdrawianie: Warsztaty pomogą uczestniczkom zrozumieć, jak skuteczniej pracować nad swoim rozwojem osobistym, zwiększyć samoocenę, nauczyć się kochać siebie i akceptować, a także jak korzystać z intuicji i technik samouzdrawiania.
 • Zrozumienie własnej seksualności: Uczestniczki nauczą się równoważyć energię seksualną i dowiedzą się, jak świadomie z niej korzystać. Uwolnią się od seksualnych urazów tkwiących w ich ciałach i otworzą na swoją kobiecość.
 • Zdrowie i równowaga: Przez pracę z ciałem, emocjami i energią, uczestniczki poprawią swoje zdrowie i poczucie wewnętrznej równowagi.
 • Zmiana perspektywy: Warsztaty pomogą uczestniczkom zobaczyć siebie i świat z nowej perspektywy, co dalej poprowadzi do zmniejszenia napięcia, oczekiwań wobec innych i siebie, a także do stworzenia nowej, opartej na zaufaniu relacji ze światem.
 • Uczenie się obecności i radości: Kobiety nauczą się, jak cieszyć się życiem tu i teraz, jak świętować życie z wdzięcznością, a także jak ćwiczyć uważność i rozwijać większą świadomość siebie i otaczającego świata.

Podsumowując, warsztaty dostarczą uczestniczkom szerokiej gamy nauk i możliwości, które znacznie poprawią ich życie, umożliwiając im pełniejsze doświadczenie swojej kobiecości, zrozumienie siebie, lepsze radzenie sobie z emocjami, zwiększanie zaufania, pracę nad samorozwojem i samouzdrawianiem, lepsze zrozumienie seksualności, poprawę zdrowia i równowagi, zmianę perspektywy, oraz rozwijanie obecności i radości.

Dlaczego taki rodzaj eventu jest potrzebny współczesnym kobietom?

Warsztaty są ukierunkowane na zasilenie osobistej, emocjonalnej i duchowej siły kobiet poprzez różne praktyki, w tym medytację, praktyki ucieleśnienia, pracy z emocjami, ciałem i energią, a także poprzez kontakt z innymi kobietami w bezpiecznym i wspierającym środowisku.

Mają na celu przezwyciężenie tradycyjnych stereotypów kobiecości, w których kobiety są przedstawiane jako ofiary, zależne emocjonalnie, niespełnione i wymagające wsparcia.

Warsztat promuje ideę̨ kobiecości jako siły, asertywności i niezależności, zachowując jednocześnie wrażliwość i głęboko emocjonalny aspekt bycia kobietą. Chcemy podkreślić także znaczenie bycia obecnym, bycia w kontakcie z własnym ciałem i doświadczania duchowości na poziomie zmysłowym.

Jest wiele powodów, dla których taki rodzaj eventu może być potrzebny współczesnym kobietom:

 • Emancypacja: W wielu społeczeństwach, mimo postępującej emancypacji, kobiety nadal napotykają na bariery społeczne, kulturowe i osobiste, które mogą ograniczać ich osobisty i zawodowy rozwój. Tego rodzaju warsztat może pomóc kobietom przezwyciężyć te bariery, poprzez podniesienie samooceny, wzmocnienie poczucia siły osobistej i umiejętności radzenia sobie z trudnościami.
 • Potrzeba wsparcia: Wiele kobiet może czuć się osamotnione w swoich doświadczeniach i walce z codziennymi wyzwaniami. Tego rodzaju warsztat, gromadzący kobiety o podobnych doświadczeniach, może zapewnić poczucie wspólnoty i wsparcia, które jest często potrzebne do pokonania trudności.
 • Duchowość: Dla wielu kobiet poszukiwanie duchowości jest kluczowe dla ich dobrobytu emocjonalnego i psychicznego. Ten warsztat oferuje kobietom możliwość zbadania i rozwijania swojej duchowości w bezpiecznym i wspierającym środowisku.
 • Wyzwanie kulturowe: W wielu społeczeństwach, stereotypy płciowe nadal mocno wpływają na to, jak kobiety widzą siebie same i jak są postrzegane przez innych. Ten warsztat pomaga kobietom wyzwolić się od tych ograniczających wizerunków i zrozumieć, że kobiecość może być zrozumiana i doświadczana na wiele różnych sposobów.
 • Potrzeba uzdrowienia: Wiele kobiet doznaje traum, które mogą wpływać na ich zdrowie psychiczne, emocjonalne i fizyczne. Praktyki oferowane na tym warsztacie, takie jak medytacja, praca z ciałem, mogą pomóc kobietom w procesie uzdrawiania.
 • Wyrażanie siebie: Współczesne kobiety są często zasypane sprzecznymi oczekiwaniami – jako pracownice, matki, partnerki itp. Warsztat taki jak ten pozwala kobietom na chwilę przystanąć i oddać się refleksji nad tym, kim naprawdę są i kim chcą być.

Czy zdaniem Ciebie duchowość jest ważna w rozwoju osobistym?  Czy uważasz, że duchowość, taka świadomość swojej kobiecej energii może pomóc w radzeniu sobie z problemami życiowymi?

Duchowość jest niewątpliwie ważna w rozwoju osobistym. Pomaga nam zrozumieć i zaakceptować siebie, nasze emocje, doświadczenia i powiązania z innymi ludźmi i światem jako całością. Duchowość może dać poczucie przynależności, celu i znaczenia, co jest niezbędne dla naszego dobrobytu i satysfakcji z życia. Może również zapewnić nam narzędzia i strategie do radzenia sobie z trudnościami życiowymi, takie jak medytacja, praktyki wdzięczności, praktyki uważności, modlitwa, a nawet grupy wsparcia.

Co więcej, duchowość jest kluczowa dla wielu ludzi w procesie radzenia sobie z trudnościami życiowymi. Kiedy stajemy w obliczu trudności, zrozumienie, że jesteśmy częścią czegoś większego i że nasze doświadczenia są częścią naszej indywidualnej i kolektywnej podróży, może być niezwykle pocieszające i mogą pomóc nam odzyskać perspektywę.

Duchowość, rozumiana jako świadomość swojej kobiecej energii, może zdecydowanie pomóc w radzeniu sobie z problemami życiowymi. Poprzez umiejętność bycia w kontakcie z własnymi emocjami, uczuciami i intuicją, kobiety mogą nauczyć się lepiej rozumieć siebie i swoje potrzeby, co może prowadzić do lepszych decyzji i sposobów radzenia sobie z trudnościami. Ponadto, poczucie połączenia i jedności z innymi kobietami może przynieść wsparcie, poczucie przynależności i wzajemne zrozumienie, które mogą być nieocenione w czasach kryzysu. Wszystko to sprawia, że duchowość jest ważnym elementem osobistego rozwoju i radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami.

Tak więc, duchowość, zarówno w ogólnym sensie, jak i w sensie świadomości swojej kobiecej energii, może być niezwykle korzystna dla rozwoju osobistego i radzenia sobie z problemami życiowymi.

Czy myślicie, że Świątynia Kobiet pomoże kobietom zbudować więź z innymi kobietami?

Program praktyczny warsztatów jest skonstruowany w taki sposób, aby nie tylko zbudować więź między uczestniczącymi kobietami, ale także umożliwić głębsze zrozumienie siebie, swojej kobiecości i swojego miejsca w świecie.

Świątynia koncentruje się na dzieleniu się własnymi doświadczeniami, darami i wyzwaniami, co może przyczynić się do budowy silnych więzi. Te działania nie tylko umożliwiają kobietom wyrażenie siebie, ale także dają możliwość zrozumienia i empatii względem doświadczeń innych kobiet. Jest to często kluczowy aspekt budowania trwałych relacji.

Dodatkowo, koncepcja nadawania imion i „uchwycenie” darów, które każda kobieta wnosi do kręgu, pomaga w tworzeniu poczucia szacunku i uznania dla unikalnych umiejętności i perspektyw każdej uczestniczki.

Świątynia Kobiet ma na celu nie tylko budowanie więzi między kobietami, ale także umożliwienie każdej z nich odkrycia i celebracji własnej unikalnej tożsamości. Ta kombinacja indywidualnego odkrywania siebie i kolektywnego doświadczenia przyczynia się do budowania silnych, trwałych więzi między uczestniczkami.

Świątynia kobiet

W ofercie Świątyni Kobiet jest „nawiązania niezwykłej, intymnej relacji z twoim wnętrzem” – co to oznacza?

„Nawiązanie niezwykłej, intymnej relacji z twoim wnętrzem” oznacza proces odkrywania, akceptacji i zrozumienia własnych emocji, myśli, ciała i ducha. Jest to proces polegający na głębokim zanurzeniu się w samoświadomość.

Uczestniczki doświadczą tego procesu w kilku obszarach:

 • Poznanie własnych emocji: Ćwiczenia i medytacje jakie prowadzimy mają na celu zrozumienie i akceptację własnych emocji, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Uczestniczki mogą uczyć się, jak wyrażać i przetwarzać swoje emocje, zamiast je tłumić.
 • Zrozumienie własnego ciała: Głęboka i uświęcona praca z ciałem, w tym medytacje skierowane na ciało, praktyki oddechowe i taniec, pomagają uczestniczkom w zrozumieniu i akceptacji własnego ciała, jego potrzeb i granic.
 • Poznanie własnego ducha: Ćwiczenia duchowe, takie jak medytacja, modlitwa, praktyki oddechowe prowadzą do połączenia kobiet z ich duchową stroną.
 • Akceptacja i miłość do siebie: Wszystkie te elementy łączą się w procesie uczenia się, jak kochać i akceptować siebie taką, jaką się jest. W tym kontekście, „nawiązanie niezwykłej, intymnej relacji z twoim wnętrzem” oznacza przede wszystkim rozwijanie miłości i szacunku do siebie.

Warsztaty Świątyni Kobiet pomogą uczestniczkom w głębszym poznaniu i zrozumieniu siebie, co pozwoli im nawiązać „niezwykłą, intymną relację” z własnym wnętrzem.

Jakie techniki lub praktyki będą doświadczać uczestniczki eventu? Czego mogą sie spodziewać?

Uczestniczki mogą oczekiwać doświadczenia wielu technik i praktyk związanych z odkrywaniem siebie, praktykami ciała i ducha, a także z budowaniem więzi z innymi kobietami.

Oto kilka z nich:

 • Praktyki związane z ciałem: Uczestniczki będą ćwiczyć połączenie z własnym ciałem, jego stanem emocjonalnym, odczuwanie go i dostrzeganie innych ciał kobiecych. Te praktyki obejmują różne formy medytacji, ćwiczeń oddechowych, tańca i innych form ruchu.
 • Rytuały i modlitwy: Uczestniczki będą tworzyć intencyjne modlitwy i inwokacje, które wzmocni siła kręgu. To obejmuje pisanie, mówienie lub śpiewanie intencji, a także różne formy rytuału.
 • Praca z emocjami i uwolnienie: Uczestniczki będą miały okazję pracować nad uwolnieniem starych emocji, zranień czy przywiązań, które blokują ich drogę do samorealizacji. To praktyki obejmujące ruch, ale też bezruch, poddanie swojego ciała, odpuszczanie emocji oraz ich ekspresję.
 • Praktyki grupowe: Uczestniczki będą miały okazję do nawiązywania kontaktów z innymi kobietami, dzielenia się swoimi doświadczeniami, darami i intencjami. To praktyki kręgu kobiet, dzielenie się opowieściami, prace w parach czy małych grupach, masaże, wspólny taniec.
 • Działania na rzecz samoakceptacji i samouwielbienia: Uczestniczki będą miały okazję do celebracji swojej kobiecości, uznawania swoich wartości i odkrywania własnej prawdy. To obejmuje praktyki takie jak afirmację, medytacje na miłość do siebie, twórcze ćwiczenia.

Uczestniczki mogą oczekiwać bogatego doświadczenia, które obejmuje różne formy pracy z ciałem, emocjami, duchem, a także budowanie więzi z innymi kobietami. Każda z tych praktyk ma na celu wspieranie uczestniczek w nawiązywaniu głębokiej, intymnej relacji z własnym wnętrzem.

Jednym z poruszanych tematów, będzie temat łona. Niezwykle fascynujący. Czy uważacie, że uzdrawianie łona jest ważne dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego?

Tak, uzdrawianie łona ma potencjalnie dużą wartość dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego.

Łono, jako że jest głęboko zakorzenione w naszej fizyczności, ma symboliczne powiązanie z naszym Ja wewnętrznym, intuicją, seksualnością i zdolnością do tworzenia. Dlatego jego „uzdrowienie” może odnosić się do różnych aspektów zdrowia psychicznego i emocjonalnego, w tym relacji z własnym ciałem, seksualnością, zdolnością do dawania i otrzymywania miłości, a także zdolnością do twórczego wyrażania siebie.

Negatywne doświadczenia, takie jak traumy, stres czy represje emocjonalne, mogą wpływać na naszą zdolność do pełnego doświadczenia i wyrażania tych aspektów naszego bycia. Praca z łonem może pomóc w uwolnieniu tych blokad i przyczynić się do ogólnego zdrowia psychicznego i emocjonalnego.

W kontekście praktyk naszych warsztatów, uzdrawianie łona obejmuje różne formy pracy, takie jak medytacje uważności, ćwiczenia oddechowe, praca z ciałem, techniki energetyczne, praca z traumą, praktyki związane z seksualnością i inne. Takie działania powinny być prowadzone z szacunkiem i uwagą, a najlepiej pod opieką doświadczonego nauczyciela, szczególnie jeśli dotyczą one głęboko osobistych i potencjalnie delikatnych kwestii.

Świątynia kobiet

Kto będzie prowadził wydarzenie i warsztaty? Jakie ma doświadczenie i wiedze? 

Małgorzata Kwietniewska

Trener rozwoju osobistego i duchowego. Jako Licencjonowany HeartMath Trainer and Coach, AHTC HeartMath Trainer, Add Heart Facilitator i Stress and Well-Being Assessment Provider, programów Instytutu HeartMath w Stanach Zjednoczonych, propaguje praktyczną inteligencję serca. Prowadzi sesje coachingowe oraz szkolenia z budowania osobistej odporności na stres i zarządzania energią przez praktykę technik koherencji serca opracowanych na podstawie 30-letnich badań HeartMath Institute nad emocjami i fizjologią stresu.

Małgorzata Kwietniewska
Małgorzata Kwietniewska

Twórczyni pierwszego w Polsce holistycznego podejścia do rozwoju świadomości Akashic Vibe Integrity. Autorka książki i kart do osobistej transformacji pt. „Kroniki Akaszy: wtajemniczenie. Podręcznik i karty do odkrywania światła Twojej duszy”, płyty „Medytacje dla Duszy” zawierającej medytacje kwantowe i wchodzenia w Kroniki Akaszy oraz Kart Pytania Otwarte do Wszechświata, zawierających kreujące pytania do Pola Kwantowego. Współtworzy Kwantowy E-Uniwersytet wraz z Grażyną A. Adamską, prowadząc webinary, szkolenia on-line oraz warsztaty stacjonarne z dwupunktu oraz metod kwantowej świadomości. Od 2020 roku jest prelegentką podczas największego w Europie szczytu online – Flow Summit. Jest praktykiem Matrycy Energetycznej, Synchronizacji kwantowej, Prawa Przyciągania, Recall Healing i wielu innych metod rozwoju i uzdrawiania. Uczyła się od Richarda Bartletta, Melissy Joy Johnson, Gregga Bradena, Franka Kinslowa, Briana Tracy, Simone Rity Egger, Gilberta Renaud, Dr Michelle Lamasa Dawson, Gabrielle Orr czy Joe Vitale.

Jako Women’s Temple Facilitator certyfikowana przez Awakening Women Instiute, prowadzi Świątynię Kobiet w ramach międzynarodowej sieci niezwykłych praktyk duchowego przebudzenia dla kobiet według Chameli Ardagh, autorki książki pt. „Kobiecość”.

Przez 7 lat pracowała na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Jest autorką ponad dwudziestu artykułów naukowych w zakresie zarządzania rozwojem regionalnym, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz organizacji klastrów. Jest też absolwentką staży oraz projektów badawczych, wdrożeniowych i edukacyjnych w Polsce oraz za granicą. Zrezygnowała ze ścieżki naukowej na rzecz duchowego rozwoju i wspierania na tej ścieżce innych ludzi.

Prowadzi fanpage Inteligencja duchowa, jest autorką stron Koherencja Serca i Kroniki Akaszy oraz założycielką INFINITY Instytutu Rozwoju Świadomości.

Grażyna A. Adamska

Kwantowa Mentorka, Wielki Mistrz wielu systemów Reiki, Konsultant Kronik Akaszy, Nauczyciel Prosperity, Trener Rozwoju Duchowego, Praktyk Dwupunktu, Theta Healing, Soul Body Fusion, Matrycy Energetycznej, pisarka i blogerka. Promotorka świadomego życia i energoterapeutka.

Grażyna A. Adamska
Grażyna A. Adamska

Ukończyła warsztaty – Praktyczna metafizyka dla niezwykłego życia z samą Melissą Joy Jonsson, bliską współpracowniczką Richarda Bartletta. Uzyskałam certyfikat uczestnictwa w szkoleniu online oraz warsztatach stacjonarnych u Braina Tracy – „Stań się lepszą wersją siebie” i „Efektywne Techniki Sprzedaży”. Jest absolwentką szkoleń u dra Mateusza Grzesiaka. Ma ukończoną Szkołę Sex & Love – Karo Akabal. Od 2020 roku jest corocznie prelegentką podczas największego w Europie szczytu online – Flow Summit.

Prowadzi sesje indywidualne, szkolenia, kursy i warsztaty synchronizacji duszy, ciała i umysłu. W swojej pracy łączy nabytą wiedzę z zakresu metod kwantowych z programowaniem umysłu.

Codziennie wspiera kobiety i mężczyzn w procesie uwalniania się od destrukcyjnych przekonań i niezdrowych nawyków, które blokują realizację wymarzonych celów w sferze zdrowia, relacji i finansów. Uczy prostych technik relaksacyjnych, które pozwalają odciąć się od przytłaczających emocji i krytycznych myślokształtów. Podpowiada, jak skuteczne dostroić się do swoich marzeń i celów, odzyskać dostęp do swojej wewnętrznej mocy i w 100% korzystać ze swojego podświadomego potencjału nieograniczonych możliwości.

Inspirująca myśl, przesłanie.

Każda kobieta nosi w sobie ocean niewyobrażalnej mocy, mądrości i kreatywności, które czekają, aby zostać odkryte. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, kim jesteś, czy co przeszłaś, jesteś pięknem i siłą.

Warsztaty w Świątyni Kobiet to przestrzeń, gdzie możesz bezpiecznie odkryć te głębię i stać się pełnią siebie.

Pamiętaj, że nie jesteś sama na tej podróży. Wraz z innymi kobietami, które także odważyły się podjąć to wyzwanie, możesz odkryć siłę siostrzanej wspólnoty.

Daj sobie szansę!

Zasługujesz na tę podróż do wnętrza siebie, na to, aby usłyszeć swoje wewnętrzne głosy, odkryć swoją prawdziwą moc i piękno.

Daj sobie szansę doświadczyć prawdziwej transformacji i wolności.

Dołącz do nas w Świątyni Kobiet i pozwól, aby Twoja unikalna ścieżka odkrycia siebie rozpoczęła się teraz.

https://www.kronikiakaszy.com/346wi261tynia-kobiet-sierpie324.html

https://grazynaadamska.pl/

https://www.kronikiakaszy.com/

Share

Podziel się swoją opinią

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Koniecznie przeczytaj!
Nie masz ochoty na wymyślanie outfitów, bo własną garderobę i…