Fotoprezenty

Zapewne każdy zgodzi się ze stwierdzeniem, że jedną z najbardziej sentymentalnych rzeczy jakie istnieją są fotografie.