Co warto wiedzieć o stomii? Rodzaje stomii i wskazania do jej wyłonienia

Co warto wiedzieć o stomii


Stomia nazywana jest sztucznym odbytem, przetoką jelitową lub moczową. Czym dokładnie jest stomia? Jakie są jej główne rodzaje? W jakich sytuacjach się ją wykonuje?

Stomia nazywana jest sztucznym odbytem, przetoką jelitową lub moczową. Czym dokładnie jest stomia? Jakie są jej główne rodzaje? W jakich sytuacjach się ją wykonuje?

Czym jest stomia?

Gdy konieczne jest operacyjne połączenie przewodu pokarmowego albo moczowego ze skórą, określane jest ono jako stomia. Stomia wyłaniana jest na skórze brzucha i umożliwia ona prowadzenie funkcji wydalniczej.

Korzystanie ze stomii wymaga stosowania specjalnego sprzętu stomijnego w postaci worków dostępnych na ortomedico.pl/kategoria-produktu/wyroby-stomijne/worki-stomijne/, do których odprowadzana jest treść pokarmowa albo mocz. Mają one postać dwuczęściowych albo jednoczęściowych worków z tworzywa, które mogą być otwierane albo zamknięte. Refundacja NFZ przysługująca na wyroby stomijne pozwala na zakupienie ich w niższych cenach.

Kiedy wykonuje się stomię?

Do głównych wskazań do wykonania stomii zaliczane są przede wszystkim:
– nowotwory układu pokarmowego i moczowego
– urazy powodujące uszkodzenia układu pokarmowego i moczowego
– choroby zapalne jelit, w tym choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego i inne nieswoiste zapalenia jelit
– niedokrwienie jelit
– niedrożność jelit
– polipowatość jelit
– wady wrodzone układu pokarmowego i moczowego

Jakie są najczęstsze rodzaje stomii?

Zależnie od miejsca, w którym doszło do połączenia przewodu pokarmowego lub moczowego ze skórą, wyróżniane są różne rodzaje stomii. Wśród nich znajdują się:

Ileostomia
Jest to stomia, która wykonywana jest na jelicie cienkim. Treść pokarmowa wydalana z ileostomii jest płynna albo półpłynna i zawiera ona kwasy trawienne, dlatego jest bardziej „agresywna”.

Kolostomia
Stomia ta jest wykonywana na jelicie grubym. Może być umiejscowiona w różnych jego odcinkach zależnie od wskazań lekarskich. Treść pokarmowa z kolostomii najczęściej jest półpłynna albo twarda, dlatego przypomina ona bardziej zwykły kał.

Urostomia
Tego typu stomia jest wykonywana na układzie moczowym, zwykle na moczowodach za nerkami, ponieważ stosowana jest ona głównie przy dolegliwościach pęcherza moczowego.

Ponadto stosowane są inne rodzaje stomii, na przykład jak hepatojejunostomia, czyli stomia na drogach żółciowych, nefrostomia, czyli stomia do cewnikowania nerek, cystostomia stosowana do cewnikowania pęcherza moczowego.

Share