Przywództwo XXI wieku – Sens sztuki motywacji. Cz. 3

Istnieje kilka różnych stylów motywacji. Wszystkie działają w ten sam sposób – sprawiają, że człowiek rozpoczyna działać. Są to proste umysłowe strategie, których nauczyliśmy się na własny użytek i możemy do nich sięgać w razie potrzeby. Kluczowym elementem jest kierunek motywacji. Kierunek może być „do” tego, co chcemy osiągnąć lub „od” tego, czego nie chcemy.

Sens sztuki motywacji

Wszyscy do pewnego stopnia korzystają z obu kierunków (szczególnie na poziomie biologicznym: od bólu, przykrości i stresu; do przyjemności, komfortu, relaksu). Jednak każdy ma tendencję do posługiwania się częściej jednym kierunkiem motywacji niż drugim.

Przywództwo XXI wieku - Sens sztuki motywacji. Cz. 3 (2)

Jak wykorzystać kierunek motywacji?

 1. Określ kierunek motywacji charakterystyczny dla każdej osoby z twojego otoczenia.
 2. Osoby motywowane do zmobilizujesz do działania, dobrze określając cele, przypominając o premiach i nagrodach, przypominając o marzeniach do zrealizowania.
 3. Osoby motywowane od szybko rozpoczną działanie, gdy uprzedzisz o negatywnych konsekwencjach, które będą nieuniknione, gdy nie podejmą działań.
 4. Obydwa typy można wykorzystywać do budowania dobrych planów działania. Osoby motywowane do poproś o określenie celów do zrealizowania, a motywowanych od, by w milczeniu słuchali i próbowali przewidzieć, jakie problemy mogą się pojawić przy realizacji tych celów i w jaki sposób je rozwiązać.
 5. Kiedy twoi ludzie nauczą się tego wzorca, komunikacja pomiędzy dwoma typami osób opierać się będzie na akceptacji obydwu stylów myślenia oraz ujawni talenty i możliwości wszystkich członków twojego zespołu.

Sztuka motywacji opanowana przez menedżera może pozwolić mu budować naprawdę bardzo efektywne zespoły. Dlatego kilka sprawdzonym metod może spowodować, że nasi współpracownicy szybko staną się jeszcze bardziej skuteczni.

Zatem:

 1. Inspiruj ludzi.
 2. Oczekuj od ludzi tego, co najlepsze.
 3. Znajdź sposób na motywowanie swojego zespołu.
 4. Wysoko ustawiaj poprzeczkę doskonałości.
 5. Nie poddawaj się niepowodzeniom.
 6. Rozwijaj siłę wewnętrzną.
 7. Uwierz w sukces.
 8. Gromadź małe osiągnięcia w jeden wielki sukces.
 9. Chwal i gań.
 10. Ucz woli zwycięstwa.
 11. Motywuj do współpracy.
 12. Pozwalaj, by w grupie zdarzały się burze.
 13. Bądź dobrym liderem.

I jeszcze jeden absolutnie niezbędny element w budowaniu liderstwa XXI wieku.

Przywództwo XXI wieku - Sens sztuki motywacji. Cz. 3 (1)

Dla mnie jest nim współpraca w zespole i świadomość ról, jakie poszczególne osoby w nim odgrywają.

Dlatego czasem niektóre teamy są mało zgrane, nie mają rezultatów i nie pracują efektywnie. Jak to rozpoznać? Otóż:

Grupa pracująca konstruktywnie ma następujące cechy:

 •           Uczestnicy ufają sobie nawzajem
 •           Wspólnie wypracowane cele są jasne i konkretne
 •           Poczucie przynależności do grupy
 •           Koncentracja na sprawach bieżących
 •           Swoboda w wyborze lidera
 •           Ujawniane są trudne sprawy
 •           Spójność, integracja grupy
 •           Rozwiązywania konfliktów, problemów
 •           Odpowiedzialność za swoje działania
 •           Informacje zwrotne są przyjmowane swobodnie
 •           Grupa doświadcza nadziei
 •           Konfrontacje nie są traktowane jako atak
 •           Komunikacja jasna i bezpośrednia
 •           Wspólne zasoby
 •           Współpraca
 •           Istnieje świadomość efektów pracy grupowej
 •           Klimat zrozumienia i tolerancji
 •           Wspólnie wypracowane cele, normy i zasady

Grupa pracująca niekonstruktywnie ma miejsce wówczas, kiedy:

 •           Jest brak zaufania, wrogość
 •           Cele są ogólnikowe
 •           Grupa jest podzielona, tworzą się podgrupy
 •           Skłonność do skupiania się na cudzych sprawach
 •           Walka o władzę i przewodnictwo w grupie
 •           Utajnianie trudnych spraw
 •           Dystans
 •           Zaprzeczanie istnieniu konfliktów
 •           Obwinianie innych za swoje niepowodzenia
 •           Odrzucanie informacji zwrotnych
 •           Uczucie bezradności członków grupy
 •           Wrogie konfrontacje, osądzanie
 •           Brak jasnej komunikacji między członkami
 •           Zainteresowanie wyłącznie samym sobą
 •           Manipulacja
 •           Brak poczucia ważności pracy grupowej
 •           Odrzucenie
 •           Normy grupowe narzucone przez prowadzącego

Jak widać wiele czynników wpływa na jakość pracy naszych zespołów.

Prawdziwie działający efektywny lider to ktoś, kto jest świadom, jak wiele czynników warto brać pod uwagę, kiedy pracuje się z ludźmi.

Dziś liderstwo to nie stanowisko, to stan, w którym jesteśmy odpowiedzialni za innych i każdego dnia jesteśmy gotowi pochylić się nad każdym, kim zarządzamy.

Materiały prasowe

Share

Podziel się swoją opinią

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Koniecznie przeczytaj!
Tytuł Miss Polski 2015 otrzymała Magdalena Bieńkowska. Najpiękniejsza Polka pochodzi…