Składniki dymu tytoniowego. Czy wiesz co jest w dymie papierosowym?

Składniki dymu tytoniowego

W papierosach występują szkodliwe chemikalia. W każdych wyrobach tytoniowych, wszystkie rodzaje wyrobów tytoniowych zawierają chemikalia, które mogą i są szkodliwe dla zdrowia. Papierosy i cygara wykonane są z suszonych liści tytoniu, które wydzielają niezdrowy dym. Inne mniej szkodliwe substancje są dodawane dla smaku i uczynienia palenia przyjemniejszym. Dym z tych produktów jest złożoną mieszaniną chemikaliów wytwarzanych przez spalanie tytoniu i jego dodatków. Dym tytoniowy składa się z tysięcy chemikaliów, w tym co najmniej 70 substancji znanych z wywołania nowotworów. Te chemikalia powodujące raka są określane jako rakotwórcze.

Poniżej zawarto listę niektórych szkodliwych składników znalezionych w dymie tytoniowym, obejmują one:

  • Nikotyna (uzależniająca, która wywołuje negatywne skutki w mózgu),
  • Formaldehyd ołowiu
  • Arsen
  • Radioaktywne elementy amoniaku, takie jak polon-210
  • benzenowy tlenek,
  • Tlenku węgla

Wiele z tych substancji powoduje raka. Niektóre mogą również powodować chorobę serca, choroby płuc lub inne poważne problemy zdrowotne. Większość substancji pochodzą z płonącego tytoniu, a nie z dodatków zawartych w papierosach (lub innych wyrobach tytoniowych).

Składniki radioaktywne w dymie tytoniowym

Substancje radioaktywne znajdują się na liściach tytoniowych używanych do tworzenia papierosów i cygar. Materiały te pochodzą z nawozu i gleby wykorzystywane do wzrostu liści tytoniowych, więc ilość tytoniu zależy od gleby rośliny uprawianych oraz rodzaju użytych nawozów. Te materiały radioaktywne znajdują się w dymie, gdy tytoń jest spalany. Ludzie, którzy palą dostarczają radioaktywne substancje do płuc podczas wdychania. Stając się kluczowym czynnik u ludzi, którzy palą na wsytępowanie raka płuc.

Czy dym z cygara jest zdrowszy?

Dym cygarowy ma wiele tych samych związków toksycznych i rakotwórczych jako dym papierosowy, ale niektóre z nich są obecne na różnych poziomach. Ze względu na proces starzenia tytoniu, używany do tworzenia cygar, tytoń cygara ma wysokie stężenia niektórych związków azotowych (azotany i azotyny). Gdy wędzony jest tytoń cygara, te związki wydzielają się z substancjami specyficznymi dla tytoniu (TSNAS), są to z najbardziej toksycznych substancji powodujących raka.

Ponadto, gilza cygara jest mniej porowata niż papierosów, tytoń nie spala się całkowicie. Powoduje to wyższe stężenia tlenków azotu, amoniaku, tlenku węgla i s substancji smolistych. Wszystkie są bardzo szkodliwe.

Produkty tytoniowe bezdymne

Główne wyroby tytoniu bezdymnego, czyli tabaki i tytoń do żucia, które są umieszczane w ustach lub nosie, ale nie są spalane jak papierosy lub cygara. Produkty do tytoniu bezdymnego zawierają różnorodne potencjalnie szkodliwe chemikalia, w tym wysokie poziomy TSNAS. Istnieją również inne czynniki powodujące raka w produktach z tytoniem bezdymnego, takich jak Polonium-210 (element radioaktywny) i inne policykliczne węglowodory aromatyczne (PAH). Te substancje są wchłaniane przez usta i mogą być, przyczyną kilku rodzajów raka. A wszystko to jest związane z życiem tytoniu bezdymnego.

Share