Wsparcie na edukację dzieci mundurowych

fundacja dorastaj z nami

Są w Polsce dzieci, które zmagają się z traumą związaną z utratą rodzica, który zginął na służbie. Pomocą takim osobom zajmuje się Fundacja Dorastaj z Nami. Organizacja współfinansuje edukację swoich podopiecznych oraz realizuje wsparcie psychologiczne dla potrzebujących rodzin. Tłumaczymy, jak można przekazać jej pomoc finansową.

Z myślą o rodzinach bohaterów

Rodziny policjantów, żołnierzy, strażaków i innych osób, które straciły życie lub zdrowie, broniąc ojczyzny i niosąc pomoc innym, nie powinny zostać pozostawione samym sobie. Fundacja Dorastaj z Nami powstała z myślą o niesieniu im pomocy. Organizacja pielęgnuje pamięć o poległych bohaterach, ale główną aktywność kieruje na pomoc ich dzieciom. Potrzeby w tym zakresie są bardzo duże. Dzieci i młodzież wychowująca się bez rodzica ma bowiem nie tylko problemy psychologiczne, ale często zmaga się również z problemami w nauce. Uruchamiane przez fundację środki mają pomóc jej podopiecznym w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu zainteresowań oraz zdobyciu zawodu, który pozwoli im zacząć samodzielne życie. 

Fundacja Dorastaj z Nami i jej działalność

Fundacja pomagająca dzieciom działa od 2010 roku. Pomogło już setkom dzieci i osobom uczącym się do 25 roku. Wsparcie kieruje na opłacenie szkół i przedszkoli, wyżywienia i zakwaterowania w bursach i akademikach, a także zakup pomocy dydaktycznych. Środki trafiają na stypendia, udział młodzieży w kursach, korepetycjach i nauce języków obcych oraz warsztatach zawodowych. Do tego dochodzą liczne programu sportowe, kulturalne oraz integrujące podopiecznych. Organizacja organizuje też pomoc psychologiczną oraz doradztwo edukacyjne i zawodowe. Wydaje foldery informacyjne oraz prowadzi portal pomocowy. Fundacja Dorastaj z Nami może działać dzięki pomocy darczyńców. Wsparcie finansowe można przekazać w formie jednorazowej darowizny, regularnych wpłat w ramach misji „Zawsze Wierni”, a także przekazując jeden procent z podatku. Działania organizacji wspierają zarówno osoby prywatne, jak i firmy i instytucje.

Materiały partnera

Share