Rebranding – kiedy gra jest naprawdę warta świeczki?

rebranding

Rebranding to nic innego, jak proces całkowitego lub częściowego przeobrażenia marki. W jego wyniku życie kończy jedna marka, a na jej „popiołach” odradza się nowa, lepiej dostosowana do współczesnych realiów firma, która będzie w stanie osiągnąć wszystko to, co nie udało się jej poprzedniczce. Rebranding jest bardzo skomplikowanym, złożonym i wymagającym procesem, którego przeprowadzenie jest uzasadnione jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Często okazuje się bowiem, że już niewielkie zmiany wdrożone w wizerunek firmy mogą przynieść podobne efekty – niższym nakładem sił, pieniędzy oraz ryzykiem.

Na czym polega rebranding i co dobrego może przynieść?

Współczesny świat podlega nieustannym zmianom. Co roku pojawiają się nowe trendy, technologie oraz innowacyjne rozwiązania, z których z powodzeniem mogą i powinny korzystać firmy. Jednocześnie spora rzesza przedsiębiorstw stoi niejako w miejscu zamykając się przed nowinkami i utrzymując swoją działalność w niezmienionym od lat charakterze. Takie postępowanie często skutkuje starzeniem się wizerunku, który staje się archaiczny oraz słabo dostosowany do potrzeb i wymagań współczesnych odbiorców. Od tego już zaledwie krok dzieli firmę od utraty przewagi konkurencyjnej i konieczności ustąpienia miejsca tym podmiotom, które podążają za duchem czasu.

Często okazuje się także, że na wprowadzenie zmian jest już za późno. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy firma od dłuższego czasu ponosi straty, grono jej klientów uległo znacznemu zmniejszeniu, a marka zaczęła źle się kojarzyć. Prosty rachunek zysków i strat mówi, że często bardziej opłaca się zakończyć życie tego, co nie działa niż naprawiać niemożliwe do naprawienia. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi rebranding, który polega na całkowitym przekształceniu wizerunku firmy lub marki w celu jej lepszego dostosowania do aktualnie obowiązujących standardów. Rebranding pozwala bowiem ocalić firmę oraz dać jej szansę perspektywicznego rozwoju w przyszłości.

Jak przeprowadzić rebranding, aby osiągnąć same pozytywne rezultaty?

Jako że rebranding jest niezwykle złożonym i wymagającym procesem, jego przeprowadzenie warto powierzyć profesjonaliście z prawdziwego zdarzenie – najlepiej firmie, która specjalizuje się na tym polu. Profesjonalną pomoc w zakresie rebrandingu otrzymamy w agencji brandingowej, której jednym z podstawowych filarów działalności jest właśnie rebranding. Co więcej, agencja po zapoznaniu się z sytuacją firmy doradzi także, czy rebranding w jej przypadku jest uzasadniony, czy też może bardziej opłaca się podjąć mniej radykalne kroki. Cały proces oraz jego poszczególne etapy zostaną dopasowane do potrzeb firmy a jego rezultatem będzie nowa, świeża i atrakcyjna dla odbiorców marka.

Z usług agencji brandingowej warto skorzystać szczególnie w sytuacji, kiedy zależy nam na sprawnym wdrażaniu niezbędnych zmian. Z uwagi na wysoki poziom skomplikowania oraz wymagający charakter rebrandingu, działania z nim związane wymagają poświęcenia sporej ilości czasu, dokładnego zaplanowania poszczególnych działań oraz znaczących nakładów pieniężnych. Profesjonalna agencja brandingowa jest jednak w stanie przeprowadzić go w taki sposób, aby możliwie skrócić czas jego trwania, ograniczyć koszty oraz pozwolić firmie szybko wrócić do pracy i generowania zysków.

Artykuł sponsorowany

Share