Rozwód przez internet, czy to możliwe?

Rozwód przez internet

Rozstanie jest niezaprzeczalnie trudnym, aczkolwiek niekiedy niezbędnym wyborem. Wiąże się to z wieloma zmianami w życiu dwojga ludzi, a także ich dzieci, jeśli takowe posiadają. Cele separacji czy rozwodu mogą być bardzo różne, a do najbardziej znanych należą: niewierność małżeńska, nadużywanie substancji odurzających, zakłady bukmacherskie i szeroko pojęte fumble. W pozwie o separację czy rozwód sporządzonym w sądzie należy wskazać konkretne przyczyny, które doprowadziły do tej sytuacji. Czy jest zatem możliwy rozwód przez internet? W zależności od rodzaju separacji, dzieli się ją na:

– bez arbitrażu w sprawie zawinienia,
– z arbitrażem odpowiedzialności,
– z małoletnimi dziećmi,
– bez małoletnich dzieci,
– z podziałem majątku,
– bez podziału majątku.

Niezależnie od rodzaju separacji ważne jest, aby się do niej przygotować. Doświadczając tego samego, warto dowiedzieć się, jak krok po kroku przebiega sprawa rozwodowa. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest sporządzenie pozwu o rozwód przez Internet za pomocą strony „Rozdzielam się”.

Rozwód przez internet

Jak prawidłowo sporządzić wniosek o rozwód?

Pierwszym krokiem jest udokumentowanie wniosku o separację w odpowiednim sądzie rejonowym. Musi on być napisany w sposób fachowy i całkowicie rzetelny, ponieważ ma on wpływ na dalszy przebieg sprawy. Taki wniosek o separację można sporządzić bez niczyjej pomocy. W każdym razie warto skorzystać z pomocy doświadczonych adwokatów z I-separate. Niezależnie od istotnych informacji o kolegach, wniosek o separację powinien również zawierać stwierdzenie, jakiego rodzaju separacji potrzebujemy. Ważne jest również, aby wniosek o separację zawierał cele, które stoją za tą sytuacją. Jeśli zdecydujemy się na złożenie pozwu o separację online, możemy znacznie przyspieszyć cały proces, który w wielu przypadkach jest bardzo ważny.

Rozwód krok po kroku – o czym należałoby pamiętać?

W rzeczy samej, jeszcze przed wysłaniem pozwu o separację do właściwego sądu, powinno się dołączyć do niego dowody na zaistniałą sytuację. Powinien to być dowód, który pomoże wykazać sądowi, że to Twój współmałżonek ponosi winę za rozpad Waszego związku. Oprócz tego ważne jest dostarczenie duplikatu oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński oraz duplikatów aktów urodzenia dzieci, jeśli zostały urodzone. Dodatkowo należy uiścić opłatę za rozpatrzenie sprawy w sądzie, która wynosi 600 zł. W momencie, gdy zdecydujesz się na złożenie pozwu o separację przez Internet, nasi adwokaci podadzą Ci konkretny numer protokołu oraz sąd, w którym masz go złożyć. Gdy sprawa jest spóźniona, sąd przekazuje wniosek następnej stronie. Twój partner życiowy ma przywilej udokumentowania reakcji na wniosek o separację, wyrażając swoją sytuację na podstawie danych zawartych w internetowym rejestrze separacji.

Rozwód przez internet

Dlaczego warto złożyć wniosek o rozwód w Internecie?

Złożenie wniosku o rozwód przez internet jest przede wszystkim korzystne ze względu na to, że jest on sporządzony fachowo i precyzyjnie. W ten sposób łatwiej jest sporządzić archiwum, które jest odpowiedzią na wniosek o separację. Sąd wyznaczy termin rozprawy głównej, na którą powinni stawić się obaj uczestnicy. W przypadku, gdy wniosek o separację online przewiduje imprezę pożegnalną bez rozstrzygania o winie i podziale majątku, decyzja o separacji może zostać podjęta już na rozprawie głównej. Jeśli tak się nie stanie, konieczne będą dalsze przesłuchania, a także przesłuchanie kuratora oraz, w pewnych okolicznościach, wstawiennictwo obu stron.

Artykuł powstał we współpracy z blogiem https://i-rozwod.pl/blog

Share