Technik logistyk w szkole policealnej. Wybierz przyszłościowy zawód!

Stale rozwijająca się branża transportowa wymusza na firmach poszukiwanie nowych pracowników – nie tylko kierowców, lecz także osób odpowiedzialnych za planowanie i organizację transportu. Właśnie dlatego profesja logistyka ma obecne tak duże znaczenie.

Czym jest logistyka?

Logistyką nazywa się złożony proces planowania, realizacji i kontroli przepływu towarów oraz towarzyszących im informacji z jednego do drugiego punktu. Logistyka stanowi bardzo ważny obszar w firmach transportowych i spedycyjnych, ponieważ usprawnia ona wtedy ich działalność, wspierając dzięki temu prowadzenie handlu. Specjalistą w dziedzinie logistyki jest logistyk. To osoba posiadająca właściwe przygotowanie zawodowe do zajmowania tego stanowiska. Powinna posiadać odpowiednią wiedzę oraz umiejętności pozwalające na sprawne zarządzanie transportem. Dzisiaj profesja logistyka cieszy się rosnącym zainteresowaniem, dlatego też zapotrzebowanie na pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje rośnie.

Jak zostać logistykiem?

Aktualnie w Polsce można skorzystać z różnych form kształcenia w celu uzyskania tytułu logistyka. Podstawa to kształcenie zawodowe odbywające się w szkołach średnich, a także w szkołach policealnych, w których można otrzymać tytuł technik logistyk Kraków – https://faber.edu.pl/kursy/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe/technik-logistyk/ to jedno z miast, gdzie takie placówki są dostępne.

W ramach tego zawodu wyróżnia się dwie kwalifikacje:

  • SPL.01. Obsługa magazynów
  • SPL.04. Organizacja transportu

Istnieje także możliwość kształcenia wyższego na studiach kierunkowych. Wykształcenie wyższe wymagane jest na stanowiskach średniego i wyższego szczebla.

Technik logistyk – szkoła policealna

Dla osób, które ukończyły już szkołę średnią, lecz pragną zdobyć nowe kwalifikacje, atrakcyjną propozycją jest wybranie szkoły policealnej kształcącej w zawodzie technika logistyka. Nauka trwa wtedy najczęściej 4 semestry, czyli 2 lata. Może odbywać się w formie zaocznej, czyli w soboty i niedziele albo w formie dziennej. Osoby zainteresowane uzyskaniem tytułu zawodowego technika logistyka nie muszą posiadać matury – wystarczy ukończenie szkoły średniej.

Wymagania do zapisu:

  • dokument tożsamości
  • 2 zdjęcia
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
  • podanie o przyjęcie do szkoły

Wobec tego wybór logistyki jest przyszłościową propozycją przeznaczoną dla osób chcących pracować w zawodzie logistyka. Jako że obecnie zapotrzebowanie na takich pracowników jest wysokie, znalezienie pracy najczęściej nie jest trudne. Rekrutacja prowadzona jest stale przez wiele firm działających w całym kraju.

Artykuł sponsorowany

Share

Podziel się swoją opinią

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Koniecznie przeczytaj!
SuperWoman to kobieta silna, pewna siebie - swoją determinacją potrafiła…