Konkurs wygraj książkę „Pakistańskie Wesele”

Dziennik z 14 dni podróży. Bez zadęcia i z humorem o podróży Polki, która wystąpiła w roli pakistańskiej druhny. Wielobarwny opis ludzi, strojów i miejsc. Lektura i bawi, i utwierdza w przekonaniu, że można podejść do innych bez uprzedzeń. Wbrew tytułowi i przypuszczeniom niektórych, nie jest to banalna opowieść miłosna. Nie ma w niej żadnego różu, a także to nie Maja jest panną młodą. “Pakistańskie wesele” to najprawdziwsza historia o ludziach z krwi i kości. Spojrzenie na inną kulturę przez polską kosmopolitkę. Choć zdaje się, że będzie to historia o blichtrcie i zabawach pakistańskich elit, jest to najlepszy punkt wyjścia do rozmów o stosunkach międzyludzkich czy nierównościach społecznych.

Do wygrania 3 książki Pakistańskie Wesele

Zadanie konkursowe:

Moje 3 postanowienia na nowy rok, które polecam też innym.

WYNIKI

Anna Szuba

Aleksandra Filipowska

Katarzyna Jurkowska

Prosimy o przesłanie danych do korespondencji do 18 stycznia 2021r. na ewelina@feszyn.com

Do wygrania 3 książki „Pakistańskie Wesele” Aktorstwa Mai Klemp

Wywiad z autorką https://feszyn.com/pakistanskie-wesele-wywiad-z-autorka-maja-klemp/

Regulamin konkursu

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest  Feszyn.com. Sponsor nagród: MOC MEDIA

2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi wżycie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

3. Konkurs odbywać się będzie od 30 grudnia 2020 do 10 stycznia 2021 r. Do północy. Wyniki zostaną opublikowane do 13 stycznia 2021 r. na portalu Feszyn.com

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin oraz osoby im najbliższe.

2. Aby przystąpić do Konkursu należy, opisać swoje 3 postanowienia noworoczne, które polecasz też innym.

a)Odpowiedź należy opublikować za pomocą komentarzy pod tym artykułem. 

b) Komentarz nie powinien być krótszy niż 3 zdania i dłuższy niż 15 zdań.

c) W konkursie mogą brać udział tylko prawdziwe konta, z widocznym imieniem i nazwiskiem.

III. OCENA UCZESTNIKÓW

1.Oceniane są przede wszystkim: pomysłowość i kreatywność.

2. Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 odpowiedź.

IV NAGRODY

1. Do wygrania 3 książki „Pakistańskie Wesele” autorstwa Mai Klemp

2. Nagroda zostanie dostarczona na wskazany adres do korespondencji zwycięzcy w ciągu 30 dni roboczych na koszt sponsora nagród. 

3. Zwycięzcy o wygranej zostaną poinformowani za pośrednictwem Facebooka – massengera, mogą też skontaktować się z nami mailowo ewelina@feszyn.com

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz publikacji wyników Konkursu

3. Przekazane na Konkurs dane osobowe Uczestników, będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz.883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883).

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu

Share

Podziel się swoją opinią

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Koniecznie przeczytaj!
Harry Potter to niezwykła postać, nie tylko z książki J.K.…