Czym jest inteligentny dom?

Czym jest inteligentny dom

Inteligentny dom to po prostu budynek z systemem zarządzania BMS (z ang Building Management System), IBM (z ang. Integrated Building Management System) lub IBMS (z ang. Intelligent Integrated Building Management system). Posiada on zintegrowane w pełni instalacje sterujące wieloma układami i instalacjami.

Jak działa inteligentny dom

Celem budowy inteligentnego domu jest zapewnienie większej jego energooszczędności w użytkowaniu i eksploatacji. Są to w praktyce budynki, które odpowiadają rygorystycznym standardom mającym na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Jednocześnie inteligentne domy są najczęściej budynkami przyjaznymi dla środowiska naturalnego. Co ciekawe, cena ich budowy na przestrzeni ostatnich lat spadła. Nie jest to więc już jedynie budownictwo luksusowe, ekskluzywne.

Dom inteligentny jest energooszczędny?

Inteligentne domy stały się popularne dzięki wprowadzeniu nowych przepisów techniczno-budowlanych, które są dyktowane dyrektywą UE 2010/31/WE. Nakłada ona na kraje członkowskie obowiązek, aby wszystkie nowe budynki publiczne od roku 2019 oraz wszystkie nowe projekty domów od roku 2021 były opracowywane właśnie z myślą o niskim zużyciu energii. Dlatego też na przestrzeni ostatnich lat wprowadzano w życie nowelizacje, które dotyczyły uzyskania minimalnego współczynnika EP, który określa roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną. W przypadku stosowania tylko klasycznych rozwiązań termoizolacyjnych bardzo trudno jest spełnić postawione parametry. Konieczne jest więc stosowanie systemów inteligentnych domów. Za przemawiającym za tego rodzaju inwestycjami można uznać fakt, że od 1 stycznia 2009 roku istnieje obowiązek wykonywania świadectw energetycznych dla domów jednorodzinnych. Od grudnia 2013 roku w dokumentacji projektowej musi znaleźć się też charakterystyka energetyczna budynku. Wymagania te są ściśle związane z systemami inteligentnych domów. Dzięki nim można bowiem znacznie poprawić energooszczędność. Prowadzi to do obniżenia emisji spalin i pyłów do środowiska naturalnego oraz zmniejsza koszty zużycia energii elektrycznej.


Komentarze

komentarze