Konkurs Świąteczny – wygraj zestaw od Kumazu!

Przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym do wygrania jest zestaw do pielęgnacji włosów marki Kumazu!

Zestaw zawiera eliksir i szampon Kumazu. Szczegóły dotyczące działania znajdują się w opisie poszczególnych produktów. Pojemności: Eliksir 50 ml, Szampon 240 ml. Zestaw wart jest 185 zł. Więcej o KUMAZU TUTAJ

Przewidziana jest też nagroda pocieszenia

Błyszczyk do ust oraz Kulki musujące do kąpieli stóp marki Delia.

Zwycięzcy:

Ilona Dopierała

Nagroda pocieszenia Anna Turczyn

Regulamin

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest  Feszyn.com. Sponsor nagród: Kumazu

2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi wżycie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

3. Konkurs odbywać się będzie od 06 grudnia do 17 grudnia 2017 r. Do północy. Wyniki zostaną opublikowane do 20 grudnia na portalu Feszyn.com

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin oraz osoby im najbliższe.

2. Aby przystąpić do Konkursu należy, na adres info@feszyn.com dokończyć zdanie:

„Mój wymarzony prezent na Święta w tym roku to…”

Oraz:

a) Imię i nazwisko

b) nr telefonu – tylko do wiedzy organizatorów

c) Temat maila „Konkurs – Kumazu”

d) Minimum 5 zdań. Maksymalnie 15 zdań. 

III. OCENA UCZESTNIKÓW

1.Oceniane są przede wszystkim: pomysłowość i kreatywność.

2. Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 odpowiedź.

IV NAGRODY

1. Do wygrania dla  jednej osoby zestaw Kumazu (szampon + eliksir)

Nagroda pocieszenia dla 1 osoby: Błyszczyk Delia oraz musujące kulki do kąpieli stóp

2. Nagroda zostanie dostarczona na wskazany adres do korespondencji zwycięzcy w ciągu 30 dni na koszt sponsora nagród. 

3. Zwycięzcy o wygranej zostaną poinformowani telefonicznie i mailowo.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz publikacji wyników Konkursu

3. Przekazane na Konkurs dane osobowe Uczestników, będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz.883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883).

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na bezpłatne otrzymywanie materiałów prasowych na podany mail

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

6. Wysyłka maila na konkurs jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu

Share