Informacje na temat Sondy Projekt Miesiąca

ZASADY SONDY

1. Organizatorem Sondy “Projekt miesiąca” jest portal Feszyn.com.

2. Zasady Sondy określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Sondy i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

3. Sonda trwa minimum 2 tygodnie.

4. Do  sondy wybieranych jest od 8 do 12 projektów odpowiadających danej tematyce, w danym miesiącu. (np, swetry, kolczyki, czapki itp.)

a) W sondzie udział bierze 1 projekt jednego projektanta, osoby czy firmy. W jednej sondzie nie może być dwóch lub więcej projektów, tego samego twórcy.

b) Projekty wybierają dziennikarze Feszyn.com

c) Każdy twórca zostaje poinformowany mailowo o udziale w sondzie.

5. Każdy w dowolnym momencie może zgłosić dowolny projekt na adres ewelina@feszyn.com. Projekt ten będzie rozpatrywany przy kolejnych sondach.

6. Nie można zmienić projektu na inny w trakcie trwania sondy.

II.  GŁOSOWANIE

1. Każdy użytkownik może oddać tylko 1 głos na jeden projekt w danej sondzie.

2.  Można oddać tylko 1 głos z jednego nr IP

3. Głosy oddaje się na stronie Sondy “Projekt miesiąca (miesiąc, rok)”. Wystarczy kliknąć w kołeczku przy nazwie twórcy projektu.

4. W każdym momencie można sprawdzić wyniki sondy za pomocą opcji ZOBACZ WYNIKI.

5. W przypadku naruszenia zasad gry fair play, sonda może się zawiesić na kilka godzin. Umożliwi to dalsze głosowanie. Nie zmieni to jednak dotychczasowego wyniku.

WYNIKI

1.Portal Feszyn.com zastrzega sobie od 2-5 dni na sprawdzenie poprawności głosów.

2. Wyniki zostaną ogłoszone na profilu społecznościowym Feszyn.com na Facebooku.

3. Zwycięzca zostanie poinformowany mailowo o zwycięstwie.

CO OTRZYMUJE ZWYCIĘZCA:

1. Przez miesiąc zwycięski projekt, danego miesiąca będzie gościł na stronie głównej Feszyn.com wraz z linkami do strony
2.  Zwycięzca przez miesiąc może przesłać 3 artykuły promocyjne, które zostaną opublikowane na portalu Feszyn.com
a) Termin ostatecznego przesłania artykułów ustalany jest indywidualnie (np. Proszę o przesłanie artykułów do 20 grudnia)
b) Artykuł musi posiadać min. 500 znaków + TYTUŁ
c) Artykuł musi posiadać minimum 3 zdjęcia
-przesłane osobno w formacie jpg lub png  ( ikona wpisu – zdjęcie tytułowe, najlepiej w formacie: 700px  x 406 px)
d)W artykule można podać link do strony www, Facebooka itp.
e)Artykuł będzie polecany na naszym Facebooku i Google Plus
f) Każdy artykuł powinien być przesłany w odpowiednim odstępie czasu np. min. co 7 dni.
g) Przesłanie artykułów jest dobrowolne a ich publikacja jest bezpłatna
h) Artykuły opublikowane będą na portalu bezterminowo.
i) Publikacja nastąpi w ciągu 72h roboczych.
3. O wszystkich zmianach, zwycięzca zostaje poinformowany mailowo.
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Decyzje Organizatora Konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

2. Pytania i sugestie można wysyłać mailowo ewelina@feszyn.com

 

 

3. Twórca biorący udział w konkursie wyraża zgodę na publikację i wykorzystanie zdjęcia projektu do celów Sondy “Projekt miesiąca”

 


Komentarze

komentarze